Zamówienie: Budowa oświetlenia oraz wzmocnienie i wygłuszenie ramp skateparku

Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej w Gdyni