Brązowy Aplauz dla gdyńskiego „Luzu”

Zespół LUZ z Zespołu Szkół nr 14 na Dąbrowie zdobył Brązowy Aplauz, trzecią nagrodę na 34 Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Koninie w kategorii zespołów wokalnych 13 – 16. Ponadto Luz i drugi gdyński zespół Wiercipięty zostały nagrodzone nominacją do udziału w Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji! Wszyscy młodzi artyści uczęszczają na zajęcia wokalne prowadzone przez Elżbietę Cupiał w ramach projektu „Teatr pieśni i tańca”, realizowanemu dzięki zwycięskiemu projektowi zgłoszonemu przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w konkursie „Gdynia po godzinach”.

Brązowy Aplauz dla gdyńskiego "Luzu"W zakończonym 8 czerwca 2013 r. festiwalu brało udział 2.200 uczestników z kilkunastu krajów. Po raz pierwszy w Koninie zaśpiewała dziewczynka z Finlandii. Były też dzieci z Bułgarii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii. W poprzednich edycjach występowali także młodzi wokaliści i tancerze z USA, Japonii, Izraela i Kanady.  Organizowany od 34 lat, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie jest imprezą najwyższej rangi w Polsce, a także poza granicami kraju. Prestiżu dodaje również Konin Band Orchestra, akompaniująca solistom. W jury zasiadają jurorzy z zagranicy: z Rosji, Włoch, Bułgarii, Słowacji i Niemiec.

Zespół Wiercipięty Brązowy Aplauz dla gdyńskiego "Luzu"

za: gdynia.pl