Bieg na Leśnej Polanie

 

 

Regulamin Biegu Przełajowego Rady Dzielnicy Dąbrowa
LEŚNA POLANA

1. Organizator
• Rada Dzielnicy Gdynia Dąbrowa
• The North Event Krzysztof Walczak
• Miasto Gdynia

2. Termin
5.09.2015 r.

3. Miejsce
Gdynia Dąbrowa

4. Cel imprezy
a) Popularyzacja biegów wśród młodzieży
b) Integracja mieszkańców

5. Zapisy
Od godz. 9.00 do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu

6. Uczestnictwo
a. w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
b. w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu zgodnie ze swoim wiekiem (weryfikacja daty urodzenia zawodników w biurze zawodów),
c. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą (zgoda opiekuna na start).

7. Program minutowy
10:00 – bieg chłopców i dziewcząt 8-9 lat
10:25 – bieg chłopców i dziewcząt 10-11 lat
10:50 – bieg chłopców i dziewcząt 12-13 lat
11:15 – bieg chłopców i dziewcząt 14-16 lat
11:45 – bieg chłopców i dziewcząt do lat 4
12:00 – bieg chłopców i dziewcząt do lat 7
12:15 – bieg chłopców i dziewcząt 17-18 lat
12:30 – bieg kobiet i mężczyzn, kategoria OPEN

8. Kategorie wiekowe w biegu młodzieżowym
*Liczy się dany rok kalendarzowy, nie dzień urodzin
• dziewczęta do lat 4 chłopcy do lat 4
• dziewczęta 5-7 lat chłopcy 5-7 lat
• dziewczęta 8-9 lat chłopcy 8-9 lat
• dziewczęta 10-11 lat chłopcy 10-11 lat
• dziewczęta 12-13 lat chłopcy 12-13 lat
• dziewczęta 14-16 lat chłopcy 14-16 lat
• dziewczęta 17-18 lat chłopcy 17-18 lat
• kobiety OPEN mężczyźni OPEN

9. Dystans
• 100 metrów chłopcy i dziewczęta do lat 4
• 100 metrów chłopcy i dziewczęta 5-7 lat
• 500 metrów chłopcy i dziewczęta 8-9 lat
• 700 metrów chłopcy i dziewczęta 10-11 lat
• 1000 metrów chłopcy i dziewczęta 12-13 lat
• 1500 metrów chłopcy i dziewczęta 14-16 lat
• 2000 metrów chłopcy i dziewczęta 17-18 lat

• 5000 metrów – kategoria OPEN

10. Nagrody
a. każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal
b. pierwsze trójki – puchary

11. Wpisowe
W biegach nie pobiera się opłaty startowej.

12. Zgłoszenia
a. on-line http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/H5X901l3t0H0k1W4N369L5b6H8b392K9/signup.html
b. w dniu imprezy w biurze zawodów
Uwaga: Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać pisemną zgodę opiekuna.

13. Postanowienia końcowe
a. zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
c. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
d. uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
e. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,
f. ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
g. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *