Autor: Monika Pupka-Lipińska

PONOWNE konsultacje społeczne dotyczące INWESTYCJI na Dąbrowie

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na PONOWNE konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.
W związku z błędem pisarskim, który wkradł się do poprzedniej ankiety uznaliśmy, że pkonsultacje odbędą się ponownie. Ankiety, które wpłynęły podczas pierwszych konsultacji ZOSTANĄ przez Radę Dzielnicy uwzględnione – nie ma potrzeby ich ponownego przesyłania.
Ze względu na trwający stan epidemii utrzymujemy zdalną formę przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 1 GRUDNIA 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy. Ankietę należy wypełnić i odesłać do dnia 8 grudnia 2020.
Ankieta_ponowne konsultacje Dąbrowa – kliknij w link i pobierz 

Ankieta jest dostępna również do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023
https://bip.um.gdynia.pl/rada-dzielnicy-dabrowa-2,8403/zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-dabrowa,547663

 

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
*****************
Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:
1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.
2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.
3. „Skwer” i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele – uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia.
4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.
5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa- nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.
6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.
7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.
8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni.
9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.
10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.
11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

XVI Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa – 9 listopada 2020 r.

9 listopada  2020 godz. 18.00 odbędzie się XVI Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Z uwagi na obostrzenia i panującą sytuację sesja odbędzie się w systemie zdalnym, bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 09 listopada  2020 godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).

Porządek obrad sesji nr  XVI:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie :

5.1 – zmiany uchwały nr  XIV/28/2020 Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia

07 września 2020 roku w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków

finansowych na realizację w roku 2021 zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci

przy skwerze ks. Mazura” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2020

(zmiana wysokości środków na zadanie).

5.2 – zmiany uchwały nr IX/14/2019 z dnia 2  grudnia 2019 roku  roku Rady

Dzielnicy Dąbrowa w sprawie  przystąpienia do „Dzielnicowego

programu  bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach

drogowych” (zmiana ilości lamp lub wysokości środków – projekt

w dwóch wariantach).

6. Bieżące informacje.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

9. Zakończenie sesji.  

 

INWESTYCJE I REMONTY na Dąbrowie – konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy Dąbrowa na latac 2019-2020
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023
Ze względu na trwający stan epidemii zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 22 października 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy.
Ankieta-Dąbrowa – kliknij w link i pobierz
Ankieta jest dostępna również do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz znajduje się na dole strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
*****************
Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:
1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.
2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.
3. „Skwer” i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele – uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia.
4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.
5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa- nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.
6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.
7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.
8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni.
9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.
10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.
11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

Zamknięcie zjazdu z obwodnicy w stronę Dąbrowy 2.09-8.09.2020

GDDKiA informuje, że w związku z budową drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej na węźle Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta zostanie zamknięta dla ruchu łącznica dla poruszających się w relacji ze Szczecina (Gdyni Chyloni) i zjeżdżających na ul. Chwaszczyńską.

‼️Zamknięcie potrwa od godz. 23:00 w dniu 02.09.2020 r. (środa) do 08.09.2020 r.‼️

Zmiana w organizacji ruchu jest spowodowana koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz demontażu istniejącej magistrali ciepłowniczej.

Więcej informacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38938/Zamknieta-lacznica-na-wezle-Gdynia-Wielki-Kack-na-S6-Obwodnicy-Trojmiasta?fbclid=IwAR1LiFzwx9PFkGljLSiAbiiYuMBeywWzQGg5Ri6Cyantx2OWSL91w-0UUzk

 

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA 31.08 – 06.09

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA

W terminie 31.08 – 06.09 nastąpi zapowiedziana przerwa w dostawie ciepła w następujących dzielnicach Gdyni:

Dąbrowa
Wielki Kac
Mały Kack
Witomino
Karwiny

Prace związane są z realizacją inwestycji budowa drogi ekspresowej S6 Gdańsk – Słupsk. Realizowane będzie przełączenie sieci na właściwy odcinek sieci ciepłowniczej.

Dołożone zostaną wszelkie starania, aby prace ukończyć w jak najszybszym terminie.

 

Kino po Sąsiedzku na Dąbrowie

Zapraszamy Państwa na Kino po sąsiedzku na Dąbrowie.

Projekt realizowany jest ze środkó Budżetu Obywatelskiego.

Projekcje filmow będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.

Z A P R A S Z A M Y

 

Budżet Obywatelski 2020 – do 22 czerwca można oddać głos!

Do 22 czerwca trwa głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddać za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl.

Każdy z głosujących po przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię matki
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszka
* wskazuje maksymalnie trzy projekty miejskie, a po wybraniu dzielnicy – maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże i maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda gdynianka i każdy gdynianin bez wyjątku – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Głosować mogą również dzieci.

Wystarczy fakt zamieszkania w Gdyni. Jednakże osoby, które nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać specjalne oświadczenie.
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) – z wyjątkiem 12 i 17 czerwca.
Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl – zakładka https://bo.gdynia.pl/Do_pobrania.html lub otrzymać w UL.

 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE:
Zrealizowane zostaną:
* te z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osób
Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od kwoty ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny.

PROJEKTY MIEJSKIE
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.

XIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa – 22 czerwca 2020 r.

XIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa w budynku ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33

Sesja przeprowadzona będzie w reżimie sanitarnym, BEZ UDZIAŁU miszkańców.

Jeśli mają Państwo zgłoszenia lub swoje uwagi zachęcamy do przesłania maila z opisem sytuacji  na adres Rady Dzielnicy rada.dabrowa@gdynia.pl, lub kontakt poprzez oficjalny profil Rady Dzielnicy na portalu facebook https://www.facebook.com/DabrowaRada/

 

 

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody 15-21 czerwca 2020

Życzenia Wielkanocne