Amatorska Liga Siatkarska 2012/2013

Dzisiaj ruszyła II edycja Amatorskiej Ligi Siatkarskiej Dąbrowa. Mecze odbywają się w trzecie niedziele miesiąca o 12:30 na sali sportowej przy Zespole Szkół nr. 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa). Zapraszamy zespoły 5 osobowe, powyżej 18 roku życia, bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Liga jest bezpłatna dla jej uczestników.

Zapisy i kontakt: turniejdabrowa@wp.pl

R E G U L A M I N
Liga piłki siatkowej na Dąbrowie
Sezon 2012 / 2013

I. Cele
– Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Dąbrowy.
– Wyłonienie najlepszych zespołów w strefach eliminacyjnych dla rozegrania turnieju finałowego oraz reprezentowania dzielnicy w rozgrywkach wyższego szczebla.

II. Organizatorzy
Rada Dzielnicy Dąbrowa

III. Partnerzy i sponsorzy:
Zespół Szkół nr 14 

IV. Termin i miejsce :
Rozgrywki Ligii trwać będą od września do maja. Mecze rozgrywane będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca tj. 16.09, 21.10, 18.11, 16.12, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 w godzinach 12.30-15.30 na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie.

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
W lidze mogą startować zawodnicy powyżej 18 roku życia. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób. Listę zgłoszeniową z podpisami zawodników należy złożyć na ręce organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek. Listę można uzupełnić o nowych zawodników w trakcie trwania rozgrywek.
Listy zawodników zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.radadabrowa.pl
1. W lidze mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie są zawodnikami klubów sportowych i nie są zgłoszeni do rozgrywek na sezon 2012 / 2013. Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie dowodu tożsamości . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może żądać od zawodnika drużyny przeciwnej okazania dowodu tożsamości.
2. Zmiana przynależności do innego zespołu może nastąpić wyłącznie po zakończeniu sezonu 2012 / 2013 tj. po 19.05.2013r.
3. Zgłoszenia należy kierować pod adres organizatora: turniejdabrowa@wp.pl
VI. System przeprowadzenia ligi:

System rozgrywek – każdy z każdym – mecz do dwóch wygranych setów. Sety do 25 pkt. z 2 pkt. przewagi (trzeci set do 15 pkt z 2 pkt. przewagi).

VII. Przepisy:
Obowiązują przepisy PZPS z wyjątkiem „zespoły 5 osobowe”.
Drużyny winny posiadać stroje, obuwie sportowe oraz własne piłki.
Gospodarz zapewnia tylko piłki do gry oraz siatkę.
W lidze mecze nie mogą odbyć się bez udziału sędziego.

VIII.Punktacja:
Zwycięstwo: 2:0 – 3 pkt.; 2:1 – 2 pkt.
Przegrana: 1:2 – 1 pkt; przegrana 0:2 – 0 punktów; walower – 'minus' 1 punkt.
W przypadku wycofania się zespołu z ligi i rozegrania więcej niż 50% spotkań w sezonie zalicza się dotychczasowe wyniki meczów.
Przy rozegraniu mniej niż 50% spotkań, wszystkie wyniki rozegranych dotychczas spotkań zostają anulowane i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności miejsc drużyn.
Klasyfikacja ustalona będzie na podstawie ilości punktów zdobytych przez zespoły. W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decyduje:
– lepszy stosunek setów zdobytych do setów straconych (iloraz),
– lepszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych (iloraz),
– bezpośredni pojedynek między drużynami, ewentualnie dodatkowy mecz na boisku wylosowanym.

IX Nagrody :
3 najlepsze zespoły w lidze otrzymują:
– medale i okolicznościowe dyplomy.

X. Postanowienia końcowe :
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania ligi.
3. Zapisana godzina w terminarzu jest godziną rozpoczęcia spotkania . Rozgrzewka przed meczeczowa nie musi być uwzględniowa w terminarzu. W przypadku spóźnienia się zespołu sędzia zobowiązany jest rozpocząć mecz max po 10 minutach od wyznaczonej godz. w terminarzu
4. Ewentualny protest musi być złożony pisemnie do 14 dni od rozegrania meczu w siedzibie Rady Dzielnicy.
5. Z ramienia Zespołu Szkół nr 14 opiekunem Ligi jest p. Hanna Ciszewska
6. Żółte i czerwone kartki stosowane są zgodnie z przepisami PZPS za wyjątkiem : zawodnik ukarany czerwoną kartką jest odsunięty od gry w kolejnym meczu.
7. Oficjalna strona internetowa: www.radadabrowa.pl
8. Obowiązkiem kierowników / kapitanów zespołów jest bieżące śledzenie aktualności na stronie internetowej www.radadabrowa.pl. Każdy zespół zobowiązany jest posiadać oraz podać organizatorowi adres mailowy i aktualny numer telefonu.
9. Przed nowym, kolejnym sezonem organizator może dokonać zmian regulaminu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator