PILNE – decyzje Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie koronawirusa

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.

Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe; edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.

Odwołane zostają:

– sesje wszystkich Rad Dzielnic;
– spotkania Zarządów Rad Dzielnic;
– dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami;
– wszystkie warsztaty, wydarzenia kulturalne, edukacyjne i zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i działań statutowych Rad Dzielnic na terenie miasta Gdyni.

Od jutra nie działają także żłobki.

Od dziś do odwołania zamknięte pozostaną:
Teatr Muzyczny i Teatr Miejski;
Gdyńskie Centrum Filmowe;
Muzeum Miasta Gdyni;
Muzeum Emigracji;
Konsulat Kultury;
wszystkie biblioteki miejskie;
wszystkie baseny miejskie;
Centrum Nauki Experyment;
Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym;
Infobox;
Gdynia Arena;
Stadion Miejski i Narodowy Stadion Rugby;
wszystkie Przystanie;
Klub Abstynenta Krokus;
wszystkie świetlice socjoterapeutyczne;
wszystkie placówki wsparcia dziennego SPOT;
Wymiennikownia;
Lodowisko miejskie;
Urban Cafe w UrbanLab.

Odwołane do końca marca są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta, np. w PPNT. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.

Odwołane są wszystkie zajęcia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, w tym zajęcia z hipoterapii.

W autobusach komunikacji miejskiej do odwołania kierowcy nie będą sprzedawać biletów.

Prezydent zwraca się także z apelem do jednostek, którymi nie zarządza tj. Muzeum Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Akwarium Gdyńskiego oraz Muzeum Motoryzacji i Teatru Gdynia Główna z apelem o zamknięcie placówek. Apel tej samej treści adresowany jest do podmiotów prywatnych prowadzących kina, kluby i dyskoteki.

Pełen komunikat:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/decyzja-prezydenta-gdyni-ws-zagrozenia-koronawirusem,548306?fbclid=IwAR2s6hgcE3-fF8P2JkjhH5h-4p9hQdffKwpPJgwtT_Kukt14_k0Bi-arNt4

 

XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 18:00 w świetlicy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 odbędzie się XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Porządek obrad sesji nr XII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020:
– zmiana przeznaczenia środków finansowych przewidzianych na „Elektroniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1” na „Prace remontowe w ZWE nr 1”
– zmiana – „Organizacja kina letniego w SZP nr 3 – Wydział Edukacji na – „Organizacja kina letniego w ZSP nr 3 – Wydział Kultury.
7. Plany wydarzeń sportowych w 2020 r. – przedstawi przedstawiciel Komisji Sportu.
8. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania przy ul. Sojowej 18 – Komisja Infrastruktury.
9. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia kontrruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulic Paprykowej i Szafranowej.
10. Bieżące informacje
11. Wolne wnioski
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji
13. Zakończenie sesji.

Sesje Rady Dzielnicy Dąbrowa mają charaktery otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. Zachęcamy serdecznie Państwa do obecności i zgłaszania problemów, z którymi spotykacie się mieszkając na Dąbrowie.

Dzień z grami planszowymi na Dąbrowie

Zapraszamy serdecznie mieszkańcó na Dzień z Grami Planszowymi, który odbędzie się 8 marca 2020!

Szczegóły na plakacie.

 

Przestępczości wobec Seniorów mówimy „STOP!” – spotkanie dla Seniorów z Dąbrowy

Przestępczości wobec Seniorów mówimy „STOP!”
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza SENIORÓW z Dąbrowy na spotkanie z przedstawicielami Policji, podczas którego poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem seniorów w naszej dzielnicy.

-w ostatnim czasie Komenda Miejska Policji w Gdyni odnotowała wiele prób wyłudzeń „na wnuczka”, „na policjanta”, „na inkasenta”, których ofiarą padają osoby starsze
-podczas spotkania chcemy wyczulić seniorów, by zwracali uwagę na to, z kim rozmawiają i jakie informacje o sobie przekazują
-chcemy także nauczyć starszych mieszkańców dzielnicy jak nie zostać ofiarą wyłudzenia i jak radzić sobie w przypadku próby wyłudzenia, do kogo się zgłosić, gdzie uzyskać pomoc

Spotkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 17:00 w SP 47 przy ul. Nagietkowej 73.

Prosimy o udostępnienie posta i poinformowanie osób starszych z waszego najbliższego otoczenia – sąsiadów, dziadków. Dziękujemy!

 

 

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Dąbrowy – BO2020

Zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy na spotkanie z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych oraz dzielnicowe WARSZTATY związne z tegorocznym Budżetem Obywatelskim.

12 lutego o godz. 17:30-19:00 w świetlicy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33

Program krótkiego wykładu:
-Czym jest Budżet Obywatelski
-Jak złożyć projekt – kto może zgłosić swój pomysł, jak się za to zabrać?

WARSZTATY:
-Dzielnicoa burza mózgów – czego brakuje w dzielnicy, co warto zrobić?
-Mapa potrzeb dla Dąbrowy
-Dyskusja nad pierwszymi pomysłami
-Wsparcie pracowników LISu w tworzeniu projektu

Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu.

 

 

Wigilia 2019 na Dąbrowie

XX Biej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Jubileuszowym XX Biegu Mikołajkowym.

Spotykamy się 7 grudnia o godz. 10:00 na placu w ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie i ciepły posiłek, a na najszybszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych czekają puchary 🙂

LINK DO ZAPISÓW:  https://elektronicznezapisy.pl/event/3562.html

Kategorie wiekowe:

ok. 100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
ok. 100 m – Bieg MARYNARZA – do 4 lat (rocznik 2015)
ok. 300 m – Bieg STARSZEGO MARYNARZA – 5 lat (rocznik 2014)
ok. 500 m – Bieg MATA – 6 lat (rocznik 2013)
ok. 500 m – Bieg BOSMANA – 7 lat (rocznik 2012)
ok. 500 m – Bieg CHORĄŻEGO – 8 lat (rocznik 2011)
ok. 500 m – Bieg PORUCZNIKA – 9 lat (rocznik 2010)
ok. 1000 m – Bieg KAPITANA – 10 lat (rocznik 2009)

ok. 1000 m – Bieg KOMANDORA – 11 lat (rocznik 2008)
ok. 1000 m – Bieg KONTRADMIRAŁA – 12-13 lat (rocznik 2007-2006)
ok. 1000 m – Bieg ADMIRAŁA – 14-18 lat (rocznik 2005-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 grudnia o godz. 18:00 odbędzie się IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Sesja odbędzie się w świetlicy  ZWE nr 1, przy ul. Wiczlińskiej 33

Porządek obrad sesji nr IX:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”
7. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Rady Dzielnicy Dąbrowa w zespole do spraw zmian Statutów Dzielnic.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Dąbrowa w mediach społecznościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji gabloty informacyjnej Rady Dzielnicy.
10. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury, Edukacji i Zdrowia – ustalenia końcowe.
11. Informacje o przygotowaniach do „Biegu Mikołajkowego” w dniu 07.12.2019 r.
12. Młodzieżowa Rada Dzielnicy – informacje o kandydatach.
13. Bieżące informacje
14. Wolne wnioski
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji
16. Zakończenie sesji.

 

Zmiana organizacji ruchu na Dąbrowie

Od 18 LISTOPADA 2019 r. zmienia się organizacja ruchu na Dąbrowie

Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na odcinkach ulic:

– Paprykowej – od Waniliowej do Sezamowej;
– Szafranowej – od Sezamowej do Waniliowej;
– Kameliowej – od Imbirowej do Kolendrowej;
– Sojowej – od nr 29 do Oliwkowej;

Na tych odcinkach będzie dopuszczony kontraruch rowerowy.
Skrzyżowania wymienionych ulic będą równorzędne.

Roboty przygotowawcze rozpoczną się od 16 listopada, ulice nie będą całkowicie zamknięte na czas przeprowadzanych prac. Już w tym tygodniu Zarząd Dróg i Zieleni ustawi znaki w rejonie tych ulic uprzedzajace o planowanych pracach i zmianach w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu przeprowadzone są na wniosek i po konsultacji z mieszkańcami w poprzedniej kadencji rady dzielnicy. Wprowadzamy je po to, by uspokoić ruch w tej okolicy, a także wprowadzić kontraruch dla rowerów.

 

 

VIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy szkolnej mieszącej się z ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33 odbędzie się VIII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

Porządek obrad sesji nr VIII:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały VII/9/2019 Rady Dzielnicy Dąbrowaz dnia 30 września 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z budżetu inwestycyjno– remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2019 – 2023.

8. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury,Edukacji i Zdrowia – omówienie przygotowań.

9. Projekty planów działalności Komisji – przedstawią Przewodniczący Komisji.

10. Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy – omówienie przygotowań.

11. Ustalenie miejsca na tablice informacyjne Rady Dzielnicy.

12. Bieżące informacje

13. Wolne wnioski

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji

15. Zakończenie sesji.