28 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

28 SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA

Z A W I A D O M I E N I E
28 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 (ul. Wiczlińska 33, Gdynia) w poniedziałek 3 lipca 2017 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 28 sesji w dniu 3 lipca 2017 r.:
1. Przywitanie, stwierdzenie kworum,przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji rady.
4. Spotkanie radnych z przedstawicielami służb mundurowych
5. Przyjazna Dzielnica – projekty składane przez Radę Dzielnicy Dąbrowa
6. Podsumowanie Festynu Rodzinnego na Leśnej Polanie
7. Podsumowanie Wyścigu Rowerowego na Leśnej Polanie
8. Przygotowanie wydarzeń: Festyn Poznaj Swojego Sąsiada – pożegnanie wakacji.
9. Turnieje strzeleckie o tarczę Rad Dzielnic – Bractwo Kurkowe
10. Wniosek o bezpłatną komunikację miejską
11. Akcja Moje drzewo – nasz pomnik, poszukiwanie pomników przyrody
12. Informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji
15. Zakończenie obrad