1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Z A W I A D O M I E N I E

1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1

w dniu 26 listopada  2015 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 1 sesji MRDD w dniu 26.11.2015r.:

1.      Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Złożenie gratulacji nowo wybranym młodzieżowym radnym przez Przewodniczącego Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

4.      Przedstawienie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

5.      Autoprezentacja nowo wybranych młodzieżowych radnych

6.      Powołanie komisji skrutacyjnej ds. wyborów Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

7.      Wybór Przewodniczącego MRDD

8.      Wybór 2 wiceprzewodniczących MRDD

9.  Informacje

10.  Wolne wnioski

11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji

15.  Zakończenie obrad.

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa sesję prowadzić będzie Przewodniczący Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa, Pan Lechosław Dzierżak