12 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

                 Z A W I A D O M I E N I E
                         12 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1
                          w dniu 01 lutego   2016 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 12 sesji w dniu 01.02.2016r.:

 

1.   Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji rady.

4.   Spotkanie z przedstawicielami policji i straży miejskiej
5.  Konkurs Przyjazna Dzielnica – dyskusja na temat proponowanych wniosków
6.  Przygotowanie do turnieju Gier Planszowych
7.  Trasa S6 – analiza odpowiedzi GDDKiA
8.  Omówienie przygotowań do Szkoleń dla mieszkańców
9.   Wsparcie rodzin potrzebujących, wielodzietnych

10.   Informacje
11.   Wolne wnioski
12.   Ustalenie terminu kolejnej sesji
13.  Zakończenie obrad.