Wybory do Rady Dzielnicy Dąbrowa

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), a także § 2 pkt 1-3, § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 pkt 1-4 oraz § 9 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 533 oraz z 2018 r. poz. 3902) zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii od mieszkańców dzielnicy Dąbrowa w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 8 do 15 stycznia 2024 r. w formie ankiety konsultacyjnej dostępnej:

a) w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33 (ZWE nr 1) tel. 722-217-246 w godzinach pracy biura:
 poniedziałek 11:00 – 17:00
 wtorek 14:00 – 18:00
 środa 8:00 – 12:00

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip w zakładkach: Samorząd/Rady_Dzielnic/Rada_Dzielnicy_Dabrowa lub Samorząd/Rady_Dzielnic/Konsultacje_społeczne_w_dzielnicach

3. Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2024 r.:
a)  osobiście w siedzibie Biura Rady Dzielnicy Dąbrowa
b)  drogą elektroniczną zeskanowany dokument przesłać mailem na adres rada.dabrowa@gdynia.pl

4.  Ankiety otrzymane poza wyznaczonym terminem, przekazane w innej formie niż wskazane lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Ankieta konsultacyjna dotycząca wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul.Rutową.

Aktywni w ratowaniu życia 2023

UWAGA! Wymagana rejestracja na szkolenie!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Wracamy z kompleksowymi szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia będą się odbywać w weekendy. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych! Czas trwania 12 godzin zegarowych (po 6h, sobota i niedziela). Zapraszamy zarówno osoby, które przechodziły już szkolenie, jak i całkowitych laików.
Szkolenie jest bogate w ćwiczenia praktyczne (liczne symulacje, w tym wypadku drogowego z użyciem prawdziwego samochodu!!!)📌 SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE
Przedstawienie podstawowych pojęć
– Podejście do poszkodowanego; bezpieczeństwo – własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia
– Sprawdzanie przytomności
– Wezwanie pomocy, numer 112
– Badanie fizykalne
– RKO AED – ćwiczenia praktyczne
– Rany i ciała obce
– Złamania
– Zadławienia
– Zatrucia
– Interna – napady padaczkowe, zawały
– Oparzenia i odmrożenia
– Postępowanie podczas wypadków samochodowych – ćwiczenia praktyczne
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 NAJBLIŻSZE TERMINY:
– 7-8 października 2023 9.00-15.00
– 21-22 października 2023 9.00-15.00

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
📌 WAŻNE INFORMACJE:
– Szkolenia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73)
– Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców Gdyni, dla osób pełnoletnich, udział osób niepełnoletnich jest możliwość wyłącznie w przypadku w którym dorosły opiekun również bierze udział w szkoleniu.
– Szkolenie jest bezpłatne dla jego uczestników.
– Koszt szkolenia został pokryty ze środków miasta Gdynia w ramach Budżetu Obywatelskiego
– ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Wymagane zapisy!
– O zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo.
– Organizator nie zapewnia posiłków (prosimy zabrać ze sobą picie i jedzenie)


📌 ZAPISY
Zapisy odbywają się mailowo na adres stowarzyszenie@krewaktywni.org z podaniem imienia i nazwiska, dzielnicy zamieszkania, numeru telefonu oraz wybranego terminu/terminów. 

Bezpłatny Kurs Tańca Towarzyskiego 2023

Zajęcia są prowadzone od podstaw. Na każdych zajęciach ćwiczymy co najmniej dwa tańce z pakietu: walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, cha-cha, samba, rumba, jive, blues, mambo… W zajęciach można brać udział w parze lub indywidualnie.Nie wymaga się zapisów – wystarczy przyjść.
Prosimy o zabieranie ze sobą wygodnego obuwia na zmianę.Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni (Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Nagietkowa 73 Gdynia)Zajęcia są sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Gdynia w ramach zwycięskiego projektu w Budżecie Obywatelskim. 

Termin zajęć: niedziele godz.20.00, do końca 2023 roku.

Kino letnie na Dąbrowie 2023

Kurs Samoobrony dla mieszkańców

Każdego dnia szkolenia przeprowadzane są:
– odpowiednia rozgrzewka,
– demonstracja technik,
– trening technik na sucho, następnie w parach, grupach
– trening sytuacyjny w formie psychodramyKażde zajęcia będą wzbogacone o informacje z dziedzin prawa i psychologii. Cały Kurs podstaw samoobrony ma przygotować laika do większości sytuacji niebezpiecznych w życiu codziennym, tj. nauczyć jak się bronić przed uderzeniami, kopnięciami, duszeniami, przedmiotami niebezpiecznymi, próbami wywrócenia, próbami uprowadzenia.Temat 4: świadomość, gotowość, decyzja – jak nie dać się okraść, jak bezpiecznie poruszać się po mieście.Na kurs można dołączyć w każdej chwili. wystarczy przyjść, nie są prowadzone wcześniejsze zapisy.Miejsce: Mała sala gimnastyczna (lustra), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni (SP47, ul. Nagietkowa 73)

19 listopada 2022
20 listopada 2022
26 listopada 2022
19 lutego 2023

Bezpłatny Kurs Tańca Towarzyskiego

Kino Letnie na Dąbrowie 2022

Seanse w 10 dzielnicach Gdyni w 2022 roku:

Festyn na Leśnej Polanie

Zapisy na zajęcia z hiszpańskiego dla początkujących

Zapraszamy na zajęcia z języka hiszpańskiego dla początkujących. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane wyłącznie mieszkańcom Gdyni Dąbrowy.

Cykl 30 zajęć od 16.03.2022 w każdą środę o godzinie 17.30 – 19.00. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni.

Projekt jest finansowany ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/hiszpanski/ * Start zapisów 9.03.2022 (środa) godzina 18.00. Po wyczerpaniu się miejsc nastąpią zapisy na listę rezerwową.