Obecność radnych

Obecność Radnych Dzielnicy na sesjach w kadencji 2015-2019

ROK 2015

Frekwencja na sesji 17.04. 27.04. 04.05. 18.05. 08.06. 29.06. 07.09. 05.10. 9.11 23.11. 07.12.
1. CZAPLEWSKA GABRIELA + - + - u. + + + + - + -
2. DZIERŻAK LECHOSŁAW + + + + + + + + + + +
3.    GRACZYK ADRIAN - + + + - - + - u. + - +
4.   GUBAŁA MARZENA + + - - - - u. - - + -
5.   HETMAŃSKI MATEUSZ + + - u. - - - + - - - +
6.    KARCZ JOANNA + - + + + + + + - + +
7.   KIEDROWICZ ROBERT + + + + + + + + + + +
8.   KONARSKI MICHAŁ - + + + - + - u. + - + +
9.   NOWAKOWSKA IWONA + + + + + + + + - + +
10. SPIGARSKA INGRID + + + + + + + - + + +
11.  SPISAK WOJCIECH + + + + - - - + - + +
12..WASIELEWSKI ROMAN + + + + + + + - + + +
13. WASILEWSKI WOJCIECH + + + + + + + + + + +
14.  WAWER WIESŁAW + + + + + - + + - - +
15. ŻÓRAW ADAM - + + + - + + + - + +
OBECNI 12 13 14 12 9 10 12 10 6 12 13

 

ROK 2016

Frekwencja na sesji 11.01. 01.02. 07.03. 04.04. 09.05. 13.06. 25.07. 05.09. 03.10 7.11 5.12
1. CZAPLEWSKA GABRIELA + - + - + - + - - - -
2. DZIERŻAK LECHOSŁAW + + + + + + + + + + +
3.    GRACZYK ADRIAN + + + + - + + + + + -
4.   GUBAŁA MARZENA - - - - - - - - - - -
5.   HETMAŃSKI MATEUSZ - - + + - + - + - - -
6.    KARCZ JOANNA + + + + + + + + - u. + +
7.   KIEDROWICZ ROBERT - - + + - - - + + + -
8.   KONARSKI MICHAŁ + + + + - + + - - + +
9.   NOWAKOWSKA IWONA + + - + + - + + + + +
10. SPIGARSKA INGRID + + + - + + - + + + +
11.  SPISAK WOJCIECH + + + - + - + + + + -
12..WASIELEWSKI ROMAN - + + - + + + + + + +
13. WASILEWSKI WOJCIECH + + + + + + + + + + +
14.  WAWER WIESŁAW - + + - + + + + - + +
15. ŻÓRAW ADAM + + - + - + - u. - - + -
OBECNI 10 11 12 9 9 10 10 11 8 12 8

ROK 2017

Frekwencja na sesji 09.01. 06.02. 13.03. 03.04. 8.05 05.06. 03.07 4.09 2.10 6.11 4.12
1. CZAPLEWSKA GABRIELA + + + - + + + + - + -
2. DZIERŻAK LECHOSŁAW + + + + + + + + + + +
3.  GRACZYK ADRIAN - + - + - + - - - + +
4.   GUBAŁA MARZENA - - - - - - - - - - -
5.   HETMAŃSKI MATEUSZ - - - - + + - - - - +
6.    KARCZ JOANNA + + + + + + - + + + +
7.   KIEDROWICZ ROBERT + - + - + + + + - + +
8.   KONARSKI MICHAŁ + + + - + - - - + + +
9.   NOWAKOWSKA IWONA u + + + + + + + + - +
10. SPIGARSKA INGRID + + + + + - + + + + -
11.  SPISAK WOJCIECH + - - - + - - + + - -
12..WASIELEWSKI ROMAN + - + + + + + + - - -
13. WASILEWSKI WOJCIECH u + + - + + + + + + +
14.  WAWER WIESŁAW + - + + + + - + + + -
15. ŻÓRAW ADAM + - + + - - + + + - +
OBECNI 10 8 11 8 12 10 8 11 9 9 9

 

ROK 2018

Frekwencja na sesji 08.01. 05.02. 05.03. 09.04. 14.05 04.06. 02.07 03.09 01.10. 07.11.
03.12.
1. CZAPLEWSKA GABRIELA - - + + - + + + - +
2. DZIERŻAK LECHOSŁAW + + + + + + + + + + x
3.  GRACZYK ADRIAN + - + + + - + + + +
4.   GUBAŁA MARZENA - - + - - - - - + +
5.   HETMAŃSKI MATEUSZ - - - - + - - - - -
6.    KARCZ JOANNA + - - + + + + - - +
7.   KIEDROWICZ ROBERT + - - + - + - + - +
8.   KONARSKI MICHAŁ - - - - - - - + - +
9.   NOWAKOWSKA IWONA - + + + + + + + + +
10. SPIGARSKA INGRID + + + + - - + + + +
11.  SPISAK WOJCIECH + - - - - - - - - +
12..WASIELEWSKI ROMAN - - - - + + - - + +
13. WASILEWSKI WOJCIECH + + + + + + + + + +
14.  WAWER WIESŁAW + - - + - + - + + +
15. ŻÓRAW ADAM + - + - + + + + - +
OBECNI 9 4 8 9 8 9 9 10 8 14

„+” – obecny/a
„-” – nieobecny/a
„u” – usprawiedliwiony/a