Kreatywna świetlica

 

Kreatywna Świetlica jest przyjazną przestrzenią dla dzieci i młodzieży, w której odkrywają one świat swoich emocji i uczuć. Dzięki różnorodności zajęć uczestnicy mają możliwość wielopoziomowego rozwoju swoich umiejętności psychospołecznych. Placówka oferuje zajęcia socjoterapeutyczne oraz stara się zaspokajać potrzeby społeczne, emocjonalne i rozwojowe swoich podopiecznych. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat. Organizujemy również przestrzeń dla wolontariuszy, którzy poprzez uczestnictwo w zajęciach Grupy Młodzieżowych Liderów powołanej dzięki dofinansowaniu Rady Dzielnicy Dąbrowa, animuje przestrzeń lokalną. Profesjonalna kadra służy swoją pomocą także rodzicom podczas indywidualnych konsultacji, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych od poniedziałku do piątku. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie, a wszelkie działania finansowane są przez Gminę Gdynię.

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni”
ul. Nagietkowa 73 przy Zespole Szkół‚ nr 14 w Gdyni
tel. 501 152 170

Strona www: www.facebook.com/kreatywna.swietlica
email: kreatywnidabrowa@gmail.com