Postęp prac

Uwaga! Poniższy spis obejmuje wyłącznie inwestycje realizowane z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2011-2014. Spis nie obejmuje inwestycji nad którymi trwają prace w komisji infrastruktury, ale nie zostały jeszcze przedłożone mieszkańcom podczas konsultacji, inwestycji odrzuconych, przełożonych na okres późniejszy, a także realizowanych w ramach innego budżetu.

 

Budowa oświetlenia ulicy Głogowej

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 6. stan na kwiecień 2013 r. - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – podpisano umowę z Wielobranzową Pracownią Projektową „Elektrousługa” Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13 na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia, – inwestycja w trakcie realizacji.
 8. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 45 i ul. Rdestową

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 6. stan na kwiecień 2013 r. – przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie rozstrzygania.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – podpisano umowę z Wielobranzową Pracownią Projektową „Elektrousługa” Włodzimierz Melzacki, Gdynia, ul. Pomorska 46A/13 na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia, – inwestycja w trakcie realizacji.
 8. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa oświetlenia ulicy Łopianowej

 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa oświetlenia ulicy Koperkowej

 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.


Budowa oświetlenia ulicy Macierzanki

 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulicę Ziołową i Nagietkową

 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa oświetlenia ulicy Kameliowej nr 7 – 49

 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.


Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa i Kameliowa

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • uzyskano warunki techniczne,
  • inwestycja w trakcie przygotowań materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
 6. stan na marzec 2013 r. - trwa ustalanie szczegółowego zakresu inwestycji.
 1. 13 marca 2013 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały nr XXVI/19/2013 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014. (zmiana zakresu inwestycji)
 3. 30 kwiecień 2013 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 10536/13/VI/P w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 maja 2013 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na lipiec 2013 r.: – rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa – planowany termin otwarcia ofert – 27 sierpnia 2013 r.
 6. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa chodnika przy ul. Miętowej od nr 52 do 58 oraz wzdłuż posesji „Miętowa 7

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacji zadania: 2014 r.
 6. stan na kwiecień 2013 r.:  – w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – etap przygotowania przetargu.
 8. stan na październik 2013 r.: – zadanie w trakcie podpisywania umowy.

Budowa chodnika przy ul. Paprykowej

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 7 listopada 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 5 grudnia 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 grudnia 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacji zadania: 2014 r.
 6. stan na kwiecień 2013 r. - w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – etap przygotowania przetargu.
 8. stan na październik 2013 r.: – zadanie w trakcie podpisywania umowy.


Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy Kościele p.w. Trójcy Świętej

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 7 listopada 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 5 grudnia 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 grudnia 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.: - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydania warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
 6. stan na kwiecień 2013 r.:
  - wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji.
  - uzyskano warunki techniczne nr UD.7011.1.2013.TG.1145 z dnia 22.02.2013 r.
  - trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji budowy miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowę miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” -  umowa w trakcie podpisywania.
 8. stan na październik 2013 r.: – inwestycja w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
 5. stan na styczeń 2013 r.: - wystąpiono do Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie warunków technicznych.
 6. stan na kwiecień 2013 r.:
  - podpisano umowę z Grupą RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumi, ul. Dolna 23,
  -  umowa na wykonani dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,
  - termin realizacji – 15 czerwca 2013 r.
 7. stan na lipiec 2013 r.: – koncepcję ukończono w czerwcu bieżącego roku.