Chodnik – Paprykowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodnika przy ul. Paprykowej

Lokalizacja przedsięwzięcia: Ul. Paprykowa. Uwagi:
Opis przedsięwzięcia: Budowa chodnika przebiega częściowo na terenie spółdzielczym.
Opis stanów terenowo – prawnych: dot. terenu gminy
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).
dot. terenu gminy:
koszt 10.000 zł,
dot. terenu Spółdzielni:
koszt 15.000 zł, 

+ koszt dokumentacji projektowej na całość:
20.000 zł

Każda ze stron ponosi koszty we własnym zakresie.
Proponowany termin realizacji: W zależności od finansowania przez radę dzielnicy. W budżecie ZDiZ nie ma środków finansowych przeznaczonych na 2012 r.
Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach: Jak wyżej.
Klasyfikacja budżetowa: Rozdz. 60015, § 6050 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
Inne istotne informacje: -

Brak chodnika przy ul. Paprykowej

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne dotyczące inwestycji i remontów realizowanych z budżetu Rady Dzielnicy Dabrowy
 2. 7 listopada 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/14/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 5 grudnia 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8875/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 6 grudnia 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacji zadania: 2014 r.
 6. stan na kwiecień 2013 r. - w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 7. stan na lipiec 2013 r. – etap przygotowania przetargu.
 8. stan na październik 2013 r. – zadanie w trakcie podpisywania umowy.
 9. stan na styczeń 2014 r. – zadanie zrealizowano za kwotę 8.819,08 zł; pozostały do wykorzystania wolne środki w wysokości 21.180,92 zł