Chodniki – Miętowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodnika przy ul. Miętowej nr 52 – 58

Lokalizacja przedsięwzięcia: Ul. Miętowa nr 52 – 58. Uwagi:
Opis przedsięwzięcia: Budowa chodnika.
Opis stanów terenowo – prawnych: Teren gminny.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).

35.000 zł
 

+ koszt dokumentacji projektowej:
15.000 zł

Proponowany termin realizacji: W zależności od finansowania przez radę dzielnicy. W budżecie ZDiZ nie ma środków finansowych przeznaczonych na 2012 r.
Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach: Jak wyżej.
Klasyfikacja budżetowa: Rozdz. 60015, § 6050 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
Inne istotne informacje: -

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodnika przy ul. Miętowej nr 7

Lokalizacja przedsięwzięcia: Ul. Miętowa nr 7. Uwagi:
Opis przedsięwzięcia: Budowa chodnika.
Opis stanów terenowo – prawnych: Działka budowlana.Teren gminny.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).

30.000 zł
 

+ koszt dokumentacji projektowej: 15.000 zł

Proponowany termin realizacji: W zależności od finansowania przez radę dzielnicy. W budżecie ZDiZ.
Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach: Jak wyżej.
Klasyfikacja budżetowa: Rozdz. 60015, § 6050 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
Inne istotne informacje: -Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

 

 

Postęp prac:

 1. 26 września 2012 r. - konsultacje społeczne dotyczące inwestycji i remontów realizowanych z budżetu Rady Dzielnicy Dabrowy
 2. 3 października 2012 r. – podjęcie Uchwały nr XIX/13/2012 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 3. 23 października 2012 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 8324/12/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014.
 4. 29 października 2012 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 5. stan na styczeń 2013 r.:
  • planowane uruchomienie środków na opracowanie dokumentacji,
  • realizacji zadania: 2014 r.
 6. stan na kwiecień 2013 r.:  – w trakcie uruchomienia procedury przetargowej.
 7. stan na lipiec 2013 r. – etap przygotowania przetargu.
 8. stan na październik 2013 r.: – zadanie w trakcie podpisywania umowy.
 9. stan na styczeń 2014 r.
 10. zadanie 1 zrealizowano za kwotę 31.074,78 zł; pozostały do wykorzystania wolne środki w wysokości 18.925,22 zł
  zadanie 2 zrealizowano za kwotę 17.549,11 zł; pozostały do wykorzystania wolne środki w wysokości 27.450,89 zł