Ulica Łopianowa

Potrzeba budowy:
- docelowego układu drogowego dla komunikacji pieszej i kołowej
- kanalizacji deszczowej w systemie tłocznym wraz z przepompownią
- kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym wraz z przepompownią
- oświetlenia drogi

Koszt inwestycji, bez budowy niezbędnych przepompowni szacowany jest na ok. 3.050.000-4.530.000zł, w tym:
- budowa drogi długości ok. 600m wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem – ok. 2.700.000-3.900.000zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej ok. 220.000-450.000zł
- dokumentacja projektowo-kosztowa ok. 130.000-180.000zł.

Podano ceny brutto na podstawie informacji z Wydziału Inwestycji UM Gdynia z dn. 13 marca 2012.

Dla porównania suma budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na 4 lata (2011-2014) wynosi 1.195.261,80zł co stanowi około 25% kosztu inwestycji (bez przepompowni!).

Inwestycja przekracza możliwości finansowe Rady Dzielnicy.