Chodnik pod obwodnicą

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych Zadanie: Budowa ciągu pieszego ul. Nowowiczlińskiej pod Obwodową Trójmiasta

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Ul. Nowowiczlińska pod ul. Obwodową.
Uwagi:
Opis przedsięwzięcia:
Ciąg pieszy wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej pod Obwodową Trójmiejską.

Opis stanów terenowo – prawnych:

Działka Skarbu Państwa.
Wykonanie pod warunkiem uzyskania zgody od Prezydenta Miasta na zainwestowanie środków finansowych na działkę Skarbu Państwa.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).

60.000 zł

Proponowany termin realizacji:

W zależności od finansowania przez radę dzielnicy.

Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach:

Klasyfikacja budżetowa:

Rozdz. 60015, § 6050

Inne istotne informacje:

-

Opracowanie: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (październik 2012)