Chodnik Jemiołowa-Nowowiczlińska

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych Zadanie: Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami: Jemiołowa – Nowowiczlińska

 

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Ul. Jemiołowa  – Nowowiczlińska
Uwagi:

Opis przedsięwzięcia:

Ciąg pieszy – przejście pomiędzy w/w ulicami.Teren gminny na dł. 40 mb.

Opis stanów terenowo – prawnych:

Dalsza część należy do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).

30.000 zł

Proponowany termin realizacji:

W zależności od finansowania przez radę dzielnicy.

Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach:

Klasyfikacja budżetowa:

Rozdz. 60017, § 6050

Inne istotne informacje:

-

Opracowanie: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (październik 2012)