Chodnik Jarzębinowa-Koperkowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych Zadanie: Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami: Jarzębinowa – Koperkowa

Lokalizacja przedsięwzięcia:
ul. Jarzębinowa – Koperkowa
Uwagi:
Opis przedsięwzięcia:
Ciąg pieszy – przejście od posesji Jarzębinowa 40 do ul. Koperkowa 65 wraz z odnogami do posesji Koperkowa 44 A i dojścia do lasu.

Opis stanów terenowo – prawnych:

Teren gminny.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).

100.000 zł

Proponowany termin realizacji:

W zależności od finansowania przez radę dzielnicy.

Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach:

Klasyfikacja budżetowa:

Rozdz. 60017, § 6050

Inne istotne informacje:

-

Opracowanie: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (październik 2012)