Metryki pozostałych zadań

Inwestycje przekazane do realizacji 2011-2012

Inwestycje przekazane do realizacji 2013

Inwestycje przekazane do realizacji 2014

Inwestycje przekazane do realizacji 2015 i 2016

1) Wydział Inwestycji

a) Dofinansowanie realizacji inwestycji oświetlenia terenów leśnych pomiędzy
ulicami Gorczycowa, Sezamowa, Kameliowa i Nagietkowa w kwocie: 71.960,82
b) Dofinansowanie realizacji inwestycji oświetlenia ulicy Kameliowej 7-49 w
kwocie: 50.171,43
c) Projekt i realizacja inwestycji: Budowa oświetlenia części ul. Łanowej -
w kwocie: 74.700,00
d) Projekt i realizacja inwestycji: Budowa oświetlenia części ul. Kolonia.
w kwocie: 92.500,00
e) Projekt i realizacja inwestycji: Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul.
Rdestowej 33 – w kwocie: 56.500,00
f) Projekt i realizacja inwestycji: Budowa oświetlenia części ul.
Nagietkowej; w kwocie: 63.000,00
Razem inwestycyjne: 408.832,25

2) Zarząd Dróg i Zieleni

a) Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Gorczycowej na wysokości Zespołu Szkół
nr 14. kwota: 75.000,00
b) Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ulicy Gorczycowej na wysokości
Zespołu Szkół nr 14. kwota: 55.000,00
c) Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Miętowej wraz z dojściami do Miętowej na
wysokości Nagietkowej i Poziomkowej. kwota: 270.000,00
d) Dofinansowanie wykonania nawierzchni z płyt YOMB w ciągu ulicy
Cynamonowej, szer. 6m. w krawężnikach obustronnie, na długości 150mb. i
chodnikiem po jednej stronie, kwota: 250.775zł
e) Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej w ciągu ulicy Sojowej na
długości 210m. wymiana krawężnika od strony budynków. kwota: 75.000,00
Razem remonty: 725.775,00

Razem inwestycje i remonty: 1.134.607.25zł

Inwestycje przełożone na okres późniejszy: