Chodnik Szafranowa

Metryka zadań inwestycyjno – remontowych. Zadanie: Budowa chodnika przy ul. Szafranowej

Lokalizacja przedsięwzięcia: Ul. Szafranowa. Uwagi:
Opis przedsięwzięcia: Budowa chodnika.
Opis stanów terenowo – prawnych: Teren gminny.
Szacunkowa wycena poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
(projekty, zakupy, roboty budowlane z podziałem na zakresy rzeczowe, wykupy gruntów).
75.000 zł 

+ koszt dokumentacji projektowej:
20.000 zł

Proponowany termin realizacji: W zależności od finansowania przez radę dzielnicy. W budżecie ZDiZ nie ma środków finansowych przeznaczonych na 2012 r.
Proponowany harmonogram realizacji, z rozbiciem na etapy w miesiącach: Jak wyżej.
Klasyfikacja budżetowa: Rozdz. 60015, § 6050 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
Inne istotne informacje: -


Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy Dąbrowa: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 6 marca 2014 r. – podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentacje projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.