Chodnik Pętla Miętowa

Budowa chodnika przy pętli „Miętowa”

Koordynator z ramienia Rady Dzielnicy: Lechosław Dzierżak

Postęp prac:

 1. 6 marca 2014 r. – podjęcie Uchwały nr XXXVI/29/2014 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo – inwestycyjnych na lata 2012 – 2014.
 2. 1 kwietnia 2014 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 14294/14/VI/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na rok 2014.
 3. 3 kwietnia 2014 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
 4. stan na lipiec:
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.
 5. stan na październik:
  - opracowano dokumentacje projektową,
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej.