Infrastruktura

Kompleksowy program oświetlania ciemnych miejsc na dzielnicy:

 • Oświetlenie przejścia przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 – ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie przejścia leśnego Gorczycowa-Sezamowa - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Głogowej - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Łopianowej - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Koperkowej 21-65 - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie leśnego ciągu pieszego Ziołowa-Nagietkowa - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Macierzanki - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa, Kameliowa - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie sięgacza do szeregowca, ul. Sezamowa - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Kameliowej 7-49 - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Rumiankowej - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie ul. Rdestowej 28-112 - ZREALIZOWANE
 • Oświetlenie części ul. Łanowej, do Krzyża – szacowana kwota - 74.700,00 -  PRACE PROJEKTOWE,
 • Oświetlenie części ul. Kolonia, odcinek do lasu - szacowana kwota - 92.500,00 -  PRACE PROJEKTOWE,
 • Oświetlenie placu zabaw przy ul. Rdestowej 33- szacowana kwota - 56.500,00 -  PRACE PROJEKTOWE,
 • Oświetlenie ul. Nagietkowej, przy poczcie – szacowana kwota -63.000,00 -  PRACE PROJEKTOWE,
 • Oświetlenie ul. Sojowej 33A-33 – wraz z sięgaczem -  PRACE PROJEKTOWE,
 • Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż płotu SP47, od strony lasku -  PRACE PROJEKTOWE,

Pozostałe prace zlecane w ramach budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa.

 • Budowa chodników przy ul. MiętowejZREALIZOWANE
 • Budowa chodnika przy ul. Paprykowej - ZREALIZOWANE
 • Budowa chodnika Perzowa/Piołunowa/Poziomkowa - ZREALIZOWANE
 • Budowa chodnika ul. Szafranowa - ZREALIZOWANE
 • Budowa chodnika – ul. Rdestowa - ZREALIZOWANE
 • Budowa chodników przy pętli Miętowa - ZREALIZOWANE
 • Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic Pokrzywowej, Cynamonowej i Goździkowej - ZREALIZOWANE
 • Remont ul. Sojowej, odcinek przy 25.ZREALIZOWANE
 • Remont parkingu przy ul. Szafranowej 4 (parking, wjazdy, dojścia do parkingu) – ZREALIZOWANE
 • Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi na odcinku ok. 80 mb. sięgacz – W PRZYGOTOWANIU, planowany termin realizacji 2019