Infrastruktura

KONSULTACJE SPOŁECZNE

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NA KONSULTACJE
SPOŁECZNE DOT. REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI W DZIELNICY.
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2012 R. O GODZ. 18.00 /ŚRODA/
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 /UL. NAGIETKOWA 73/.

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PRZYJĘTYCH PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY.
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 MARCA 2013 R. O GODZ. 18.00 /ŚRODA/ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 , GDYNIA, UL. NAGIETKOWA 73.

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 LUTEGO 2014 ROKU O GODZ. 18.00 (ŚRODA) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73.

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 listopada 2015 ROKU O GODZ. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73.

Rada dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą się dnia 22 lutego 2018 r.godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73.

 

Propozycje inwestycji

Mapa problemów

 

Regulamin wyboru priorytetowych inwestycji związanych z infrastrukturą

25% – udział społeczności w budżecie lub wkład pracy społecznej
20% – zakres ilości osób których dotyczy inwestycja,
20% – inwestycja rozwiązuje problem, którego dana społeczność sama rozwiązać nie może, (ochrona praw mniejszości)
15% – wyrównywanie standardu
10% – efektywność kosztowa
10% – czas oczekiwania na rozwiązanie problemu

Do systemu oceny są tylko te inwestycje, które nie mogą być realizowane z budżetów innych jednostek.

System służy tylko do określenia priorytetowych inwestycji. Ostateczną decyzję wyboru inwestycji dokonuje Rada Dzielnicy w głosowaniu.