Przeglądanie według kategorii

Aktualności

 

Liga Siatkarska zaprasza :)

Szkolenie komputerowe na Dąbrowie dla osób 50+

Rada dzielnicy bez tajemnic :)

31 marca wybieramy radnych dzielnicy!

Piątkowe zajęcia jogi – zapraszamy

Zajęcia jogi w ramach Szkoły Otwartej będą się odbywały w piątki w godz. 18.00 – 19.15
Sala korekcyjna Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73)
Odpłatność 12 zł za zajęcia płatne na miesiąc z góry, zgodnie z regulaminem szkoły otwartej
Startujemy, gdy tylko będzie kompletna grupa
Jeszcze jest kilka wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 662-265-100

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic

We wtorek, 5 lutego prezydent Wojciech Szczurek mianował nowego pełnomocnika. Od dziś za wspieranie rad dzielnic będzie odpowiadał Jakub Ubych – radny miasta Gdyni.

- Dołączenie do grona pełnomocników prezydenta to zaszczyt i wyróżnienie. Jestem niezwykle szczęśliwy, jednak z dużą uwagą patrzę na najbliższe tygodnie, które będą bardzo ważne dla nowego modelu funkcjonowania rad dzielnic. Nie zaczniemy rewolucji, ale odważną ewolucję wykorzystując to co najlepsze – pomysły i energię mieszkańców Gdyni, którzy zmieniają swoje najbliższe otoczenie uczestnicząc w pracach rad dzielnic – mówi Jakub Ubych.

Do zadań pełnomocnika należy koordynacja działań związanych z rozwojem rad dzielnic, koordynacja prawidłowej współpracy z Urzędem Miasta i gminnymi jednostkami budżetowymi. Jednym z kluczowych zadań jest tworzenie planów rozwoju dzielnic.

- Jakub Ubych zdobywał doświadczenie jako radny dzielnicy, a także działając w organizacjach pozarządowych. W moim przekonaniu jest doskonale przygotowany do tego by sprawdzić się w nowej roli – pełnomocnika do spraw dzielnic. Rady Dzielnic dysponują realnymi środkami finansowymi, są przestrzenią aktywności obywatelskiej i sądzę, że Kuba, rozwinie i wzmocni dialog z mieszkańcami oraz wykorzysta drzemiący w nich potencjał – komentuje swoją decyzję prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Nowy pełnomocnik przez ostatnie 4 lata był przewodniczącym Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Realizował szereg inwestycji, wśród których znajdowały się zadania infrastrukturalne łączące ze sobą różne finansowania. Wraz z radnymi zorganizował gdyńską strefę kibica MŚ 2018 w piłce nożnej, wprowadził elektroniczne systemy rozliczania w stołówkach szkolnych czy program lojalnościowy dla mieszkańców dzielnicy. Przeprowadził szereg konsultacji, które doprowadziły m.in. do zmian w transporcie publicznym czy zdecydowały o kształcie placówek edukacyjnych.

Jakub Ubych od wielu lat jest związany z branżą IT i III sektorem. Na co dzień koordynuje projekty realizowane przez stowarzyszenie In gremio (m.in. współfinansowane ze środków UE), a także świadczy usługi jako ekspert ds. cyberprzemocy wspierając dzieci, rodziców, a także placówki edukacyjne. Wspiera organizacje pozarządowe konsultując opracowywane projekty.

za: gdynia.pl

Joga w szkole otwartej

Oto kilka powodów, dla których warto rozpocząć regularną praktykę jogi:

1.odnajdziesz równowagę
2.poprawisz postawę
3.poznasz uspokajającą moc oddechu
4.zregenerujesz ciało i umysł
5.nauczysz się być tu i teraz
6.nauczysz się wyciszać
7.poznasz i pokochasz siebie
8.uwierzysz w swoje możliwości

Joga to głęboka praca z kręgosłupem ,postawą i poczuciem równowagi. Tutaj nauczysz się prawidłowo oddychać a połączenie ruchu i oddechu zregeneruje twoje ciało i umysł. Skupiając się na pracy swojego ciała nauczysz się być „tu i teraz”. Poznasz swoje dobre i słabsze strony. Pokochasz siebie i uwierzysz w swoje możliwości.
Korzystanie z pomocy (klocki koce paski)dadzą ci możliwość wykonania asany w sposób bezpieczny i prawidłowy to zaś umożliwi przebywania w niej dłużej a trwanie skupi umysł na wykonywanym zadaniu.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 662-265-100

Dołącz do nas i poczuj dobroczynne skutki ćwiczenia jogi na sobie!

Wigilia Rady Dzielnicy Dąbrowa

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków dzielnicy na wspólne spotkanie połączone z występem artystycznym, wspólną wieczerzą i kolędowaniem.

Miejsce: Stołówka Szkoły Podstawowej nr 47 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73)

Termin: 12 grudnia 2018 g. 18.00

Nowy zarząd dzielnicy Dąbrowa

Na XLII sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa, 7 listopada 2018, radni przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego,  Lechosława Dzierżaka, ze swojej funkcji. Podczas wyborów samorządowych, 21 października, został on wybrany do Rady Miasta Gdyni i tam będzie reprezentował m.in. naszą dzielnicę. Radni na tej samej sesji wybrali nowy zarząd, który będzie pełnić obowiązki do końca aktualnej kadencji Rady Dzielnicy Dąbrowa – do marca 2019 roku. Do zarządu Rady Dzielnicy Dąbrowa zostali wybrani:

- Wiesław Wawer, przewodniczący

- Roman Wasielewski, wiceprzewodniczący

- Gabriela Czaplewska, wiceprzewodnicząca.

XLII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 listopada 2018 r.

Porządek obrad
XLII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 7.11.2018, godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady – ul. Wiczlińska 33, Gdynia

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy z poprzedniej sesji
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Spotkanie Radnych z mieszkańcami składającymi wnioski
7. Rezygnacja Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa:
a) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
b) Podjęcie uchwały w sprawie:
- Przyjęcia rezygnacji Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
8.  Zarządzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu
a) Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
b) Ogłoszenie na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa:
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dąbrowa
9. Podsumowanie wydarzeń:
- Dzień z grami planszowymi
- Festyn Poznaj Swojego Sąsiada
- szkolenia i inne
10. Przygotowanie do wydarzeń:
- Biegi Młodzieżowe
- Wigilia dla mieszkańców
- Turniej Tenisa Stołowego
11. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne
12. Bieżące informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji
15. Zakończenie sesji

gdynia.pl