Przestępczości wobec Seniorów mówimy „STOP!” – spotkanie dla Seniorów z Dąbrowy

Przestępczości wobec Seniorów mówimy „STOP!”
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza SENIORÓW z Dąbrowy na spotkanie z przedstawicielami Policji, podczas którego poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem seniorów w naszej dzielnicy.

-w ostatnim czasie Komenda Miejska Policji w Gdyni odnotowała wiele prób wyłudzeń „na wnuczka”, „na policjanta”, „na inkasenta”, których ofiarą padają osoby starsze
-podczas spotkania chcemy wyczulić seniorów, by zwracali uwagę na to, z kim rozmawiają i jakie informacje o sobie przekazują
-chcemy także nauczyć starszych mieszkańców dzielnicy jak nie zostać ofiarą wyłudzenia i jak radzić sobie w przypadku próby wyłudzenia, do kogo się zgłosić, gdzie uzyskać pomoc

Spotkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 17:00 w SP 47 przy ul. Nagietkowej 73.

Prosimy o udostępnienie posta i poinformowanie osób starszych z waszego najbliższego otoczenia – sąsiadów, dziadków. Dziękujemy!

 

 

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Dąbrowy – BO2020

Bo dla Dąbrowy

Zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy na spotkanie z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych oraz dzielnicowe WARSZTATY związne z tegorocznym Budżetem Obywatelskim.

12 lutego o godz. 17:30-19:00 w świetlicy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33

Program krótkiego wykładu:
-Czym jest Budżet Obywatelski
-Jak złożyć projekt – kto może zgłosić swój pomysł, jak się za to zabrać?

WARSZTATY:
-Dzielnicoa burza mózgów – czego brakuje w dzielnicy, co warto zrobić?
-Mapa potrzeb dla Dąbrowy
-Dyskusja nad pierwszymi pomysłami
-Wsparcie pracowników LISu w tworzeniu projektu

Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu.

 

 

Wigilia 2019 na Dąbrowie

XX Biej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Jubileuszowym XX Biegu Mikołajkowym.

Spotykamy się 7 grudnia o godz. 10:00 na placu w ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie i ciepły posiłek, a na najszybszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych czekają puchary :)

LINK DO ZAPISÓW:  https://elektronicznezapisy.pl/event/3562.html

Kategorie wiekowe:

ok. 100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
ok. 100 m – Bieg MARYNARZA – do 4 lat (rocznik 2015)
ok. 300 m – Bieg STARSZEGO MARYNARZA – 5 lat (rocznik 2014)
ok. 500 m – Bieg MATA – 6 lat (rocznik 2013)
ok. 500 m – Bieg BOSMANA – 7 lat (rocznik 2012)
ok. 500 m – Bieg CHORĄŻEGO – 8 lat (rocznik 2011)
ok. 500 m – Bieg PORUCZNIKA – 9 lat (rocznik 2010)
ok. 1000 m – Bieg KAPITANA – 10 lat (rocznik 2009)

ok. 1000 m – Bieg KOMANDORA – 11 lat (rocznik 2008)
ok. 1000 m – Bieg KONTRADMIRAŁA – 12-13 lat (rocznik 2007-2006)
ok. 1000 m – Bieg ADMIRAŁA – 14-18 lat (rocznik 2005-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 grudnia o godz. 18:00 odbędzie się IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Sesja odbędzie się w świetlicy  ZWE nr 1, przy ul. Wiczlińskiej 33

Porządek obrad sesji nr IX:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”
7. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Rady Dzielnicy Dąbrowa w zespole do spraw zmian Statutów Dzielnic.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Dąbrowa w mediach społecznościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji gabloty informacyjnej Rady Dzielnicy.
10. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury, Edukacji i Zdrowia – ustalenia końcowe.
11. Informacje o przygotowaniach do „Biegu Mikołajkowego” w dniu 07.12.2019 r.
12. Młodzieżowa Rada Dzielnicy – informacje o kandydatach.
13. Bieżące informacje
14. Wolne wnioski
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji
16. Zakończenie sesji.

 

Zmiana organizacji ruchu na Dąbrowie

Od 18 LISTOPADA 2019 r. zmienia się organizacja ruchu na Dąbrowie

Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na odcinkach ulic:

- Paprykowej – od Waniliowej do Sezamowej;
- Szafranowej – od Sezamowej do Waniliowej;
- Kameliowej – od Imbirowej do Kolendrowej;
- Sojowej – od nr 29 do Oliwkowej;

Na tych odcinkach będzie dopuszczony kontraruch rowerowy.
Skrzyżowania wymienionych ulic będą równorzędne.

Roboty przygotowawcze rozpoczną się od 16 listopada, ulice nie będą całkowicie zamknięte na czas przeprowadzanych prac. Już w tym tygodniu Zarząd Dróg i Zieleni ustawi znaki w rejonie tych ulic uprzedzajace o planowanych pracach i zmianach w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu przeprowadzone są na wniosek i po konsultacji z mieszkańcami w poprzedniej kadencji rady dzielnicy. Wprowadzamy je po to, by uspokoić ruch w tej okolicy, a także wprowadzić kontraruch dla rowerów.

 

 

VIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy szkolnej mieszącej się z ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33 odbędzie się VIII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

Porządek obrad sesji nr VIII:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały VII/9/2019 Rady Dzielnicy Dąbrowaz dnia 30 września 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z budżetu inwestycyjno– remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2019 – 2023.

8. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury,Edukacji i Zdrowia – omówienie przygotowań.

9. Projekty planów działalności Komisji – przedstawią Przewodniczący Komisji.

10. Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy – omówienie przygotowań.

11. Ustalenie miejsca na tablice informacyjne Rady Dzielnicy.

12. Bieżące informacje

13. Wolne wnioski

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji

15. Zakończenie sesji.

Dyżury Radnych RD Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż do dnia 21 października 2019 r. pracownik Biura RD przebywa na urlopie wypoczynkowym.
W tym czasie dyżury w Biurze RD pełnić będą Radni Rady Dzielnicy Dąbrowa. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów na najbliższy tydzień.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Chcesz mieć wpływ na zmiany w swojej dzielnicy?

Lubisz działać na rzecz innych i pracować w zespole?

Masz wiele pomysłów i jesteś kreatywny?

Chcesz zdobywać doświadczenie i uczyć się jak funkcjonuję Rada Dzielnicy i Urząd Miasta?

Jeżeli TAK, jest to szansa właśnie dla CIEBIE!

W dniach 1.10 – 15.10 trwa zgłaszanie swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Wybieranych będzie 15 młodzieżowych radnych, którzy będą pełnić swoją kadencję do 2023 roku.

Wymagania:

  • Być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa
  • Mieć od 10 do 18 lat
  • Uzyskać rekomendację wychowawcy klasy lub dyrektora placówki, do której uczęszczasz
  • Wypełnić wniosek i dostarczyć go w powyższym terminie

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP nr 3 w Gdyni oraz w Biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, w godzinach jego urzędowania.

Po weryfikacji wniosków przez Komisję Wyborczą nastąpi ogłoszenie daty wyborów.

Wniosek do pobrania:  Zgoda_kandydata_MRD
Regulamin MRDD: regulamin MRDD 2019

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Opiekunami MRDD z ramienia RD Dąbrowa są Norbert Anisowicz i Roman Wasielewski

 

Dzień z Grami Planszowymi na Dąbrowie