Festyn na Leśnej Polanie – zaproszenie

I Turniej Siatkówki Plażowej na Dąbrowie

Zapraszamy wszystkich chętnych do grania w siatkówkę plażową na nowym boisku przy Szkole Podstawowej nr 47. Jest to realizacja z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Załóż drużynę lub przyjdź i dołącz do istniejącej.

Rejestracja drużyn: turniejdabrowa@wp.pl lub na miejscu
Gdzie: Boisko do siatkówki plażowej na terenach sportowych SP47 (ul. Nagietkowa 73)
Kto: osoby powyżej 18 roku życia bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

Ograniczenia:
Maksymalnie 16 drużyn dwuosobowych. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby biorące udział w Amatorskiej Lidze Siatkarskiej Gdynia Dąbrowa.

DRUŻYNY DWUOSOBOWE

Kontakt: turniejdabrowa@wp.pl

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zapraszamy

Koordynatorzy:
- Wojciech Wasilewski, Adrian Graczyk

Festyn na Leśnej Polanie

Biegi Przedszkolaka na Dąbrowie

Festyn rodzinny przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1

 

W programie wiele atrakcji:


- występy artystyczne dzieci;
- słodkie pyszności w kawiarence;
- specjały kuchni szkolno-przedszkolnej;
- loteria „Worek niespodzianek”;
- rodzinne malowanie;
- dmuchana zjeżdżalnia;
- pokazy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie Zespołu
przez zewnętrzne firmy;
- kącik zapomnianej książki;
- projekt „Poszukiwacze zapomnianych gier” z czasów naszych rodziców i dziadków;
- zakończenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- i wiele, wiele innych.

Zapewniamy, że nikt nie będzie się nudził!

Porozmawiajmy o organizacji ruchu na Dąbrowie

Drodzy mieszkańcy i mieszkanki!

Pomysł rozmowy o sposobach poruszania się w tej okolicy wyszedł od Państwa sąsiadów – mieszkańców Dąbrowy oraz radnych dzielnicy.

Opinie zebrane w trakcie konsultacji pozwolą na lepsze zrozumienie problemów i Państwa preferencji odnośnie możliwych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu.

Decyzję o ewentualnych zmianach podejmie Prezydent Miasta Gdyni po zapoznaniu się z Państwa uwagami.

Ankietę można wypełnić do 11 czerwca 2018 r.

ANKIETA

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Laboratorium Innowacji Społecznych

 

 

 

 

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 4 czerwca 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Propozycje nowych aktywności Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 i 2019 rok
7. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
8. Konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Kameliowej, Paprykowej, Szafranowej i Sojowej
9. Dyskusja nt. organizacji ruchu na ul. Nagietkowej
10. Lato na Dąbrowie – wydarzenia rady dzielnicy organizowane w terminie letnim
11. Kino letnie na Dąbrowie
12. Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
13. Wyścigi rowerowe na Leśnej Polanie – podsumowanie
14. Amatorska liga siatkówki – podsumowanie
15. Strona internetowa rady dzielnicy oraz aktywność na portalach społecznościowych – sprawy organizacyjne

16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

 

Festyn rodzinny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

 

Dnia 26 maja w Zespole Szkolno – Predszkolnym nr 3 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73 od godziny 10.00 odbędzie się tradycyjny festyn rodzinny na którym będą czekać na Was liczne atrakcje: dmuchane zamki, loterie fantowe, fascynujące licytacje, wystepy młodych artystów, interesujace zajęcia tematyczne, mini turnieje sportowe, ciekawi goście, wyśmienicie zaopatrzone punkty małej gastronomi oraz wiele innych atrakcji.

Będą konsultacje społeczne na Dąbrowie

Jak zorganizować ruch na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, by było wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie? Odpowiedzi na to pytanie mają dostarczyć konsultacje społeczne, które rozpoczynają się 25 maja. Może wziąć w nich udział każdy mieszkaniec.

Dyskusja o tym, czy na wybranych ulicach Dąbrowy wprowadzić ruch jednokierunkowy, toczy się w dzielnicy od kilku lat. Zwolennicy takiego rozwiązania mówią o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy wskazują na możliwość zwiększenia ruchu. Podzieleni w tej sprawie są nie tylko mieszkańcy, ale też radni dzielnicy.

Część z nas całkowicie popiera projekt, są też jego zagorzali przeciwnicy, więc trudno jest wypracować wspólne rozwiązania – przyznaje Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. - Myślę, że kompromisowe rozwiązanie jest możliwe. Z ruchu dwukierunkowego nie muszą być przecież wyłączane całe ulice, a jedynie ich fragmenty. Dzięki temu każdy mógłby nie tylko swobodnie dojechać pod swój blok, ale też swobodnie przy nim zaparkować.

Do Rady Dzielnicy często wpływają wnioski mieszkańców w tej sprawie. Większość z nich dotyczy zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej. Radni dzielnicy zwrócili się więc do Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, o zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących właśnie tej części Dąbrowy.

I prezydent właśnie zarządził ich przeprowadzenie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – O tym, że taka forma rozmowy i decydowania o zmianach w najbliższym sąsiedztwie jest potrzebna i skuteczna, niech świadczy przykład Grabówka. Lokalne konsultacje społeczne odbyły się tam pod koniec 2017 roku. W zorganizowanych w ich trakcie spotkaniach wzięło udział ponad 80 mieszkańców, formularze konsultacyjne wypełniło 345 osób. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag prezydent Gdyni zdecydował o wprowadzeniu w życie konkretnych rozwiązań. Podobna procedura obowiązywać będzie na Dąbrowie. Do udziału w konsultacjach zachęcam jak największą liczbę mieszkańców. Im więcej uwag i sugestii zbierzemy, tym bardziej zmiany będą odpowiadały państwa oczekiwaniom.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w piątek, 25 maja i potrwają do 11 czerwca 2018 r. W ich trakcie będą zbierane opinie na temat problemów związanych z poruszaniem się oraz możliwych zmian w organizacji ruchu – w szczególności dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej.

Każdy z mieszkańców dzielnicy będzie mógł wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa , wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełnić w formie tradycyjnej. Wydruki będą dostępne m.in. w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1).

W ramach konsultacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami: 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 14.00 i 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Informacji na temat konsultacji można zasięgnąć w Laboratorium Innowacji Społecznych, które jest odpowiedzialne za ich przebieg: pod nr. tel. 58 727 39 08 oraz adresem e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl . Materiały informacyjne formularze konsultacyjne w okresie trwania konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty), w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Co ważne: uwagi pisemne złożone przed 25 maja lub po 11 czerwca  nie zostaną uwzględnione.

Kilka lat temu ruch jednokierunkowy wprowadzono na fragmencie ul. Nagietkowej w okolicach urzędu pocztowego. Według badań terenowych kierowcy zaakceptowali tą zmianę, szczególnie ze względu na łatwiejsze parkowanie i uregulowany przejazd.

ZA: Gdynia.pl

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 14 maja 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Dostosowanie biura RD ds. potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Uchylenie uchwały nr XXXVI/49/2018
8. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
9. Wyścigi rowerowe na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
10. Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
11. Amatorska liga siatkówki – finał
12. Przyjazna Dzielnica – podsumowanie złożonych wniosków
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
14. Ogłoszenie konkursu „Zielona Dąbrowa”
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne

16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.