Dyżury Radnych RD Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż do dnia 21 października 2019 r. pracownik Biura RD przebywa na urlopie wypoczynkowym.
W tym czasie dyżury w Biurze RD pełnić będą Radni Rady Dzielnicy Dąbrowa. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów na najbliższy tydzień.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Chcesz mieć wpływ na zmiany w swojej dzielnicy?

Lubisz działać na rzecz innych i pracować w zespole?

Masz wiele pomysłów i jesteś kreatywny?

Chcesz zdobywać doświadczenie i uczyć się jak funkcjonuję Rada Dzielnicy i Urząd Miasta?

Jeżeli TAK, jest to szansa właśnie dla CIEBIE!

W dniach 1.10 – 15.10 trwa zgłaszanie swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Wybieranych będzie 15 młodzieżowych radnych, którzy będą pełnić swoją kadencję do 2023 roku.

Wymagania:

 • Być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa
 • Mieć od 10 do 18 lat
 • Uzyskać rekomendację wychowawcy klasy lub dyrektora placówki, do której uczęszczasz
 • Wypełnić wniosek i dostarczyć go w powyższym terminie

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP nr 3 w Gdyni oraz w Biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, w godzinach jego urzędowania.

Po weryfikacji wniosków przez Komisję Wyborczą nastąpi ogłoszenie daty wyborów.

Wniosek do pobrania:  Zgoda_kandydata_MRD
Regulamin MRDD: regulamin MRDD 2019

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Opiekunami MRDD z ramienia RD Dąbrowa są Norbert Anisowicz i Roman Wasielewski

 

Dzień z Grami Planszowymi na Dąbrowie

Amatorska Liga Siatkówki sezon 2019/2020

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju siatkarskim organizowanym w naszej dzielnicy!

W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 18 roku życia, która nie ma przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

Rejestracja drużyn: turniejdabrowa@wp.pl lub na miejscu w dniu turnieju.

Miejsce: Sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 47 Gdynia Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73)

Terminy spotkań sportowych (godziny 13:00-16:00)

06.10   /  20.10  / 03.11 /  17.11 /  08.12

Z A P R A S Z A M Y !

 

Wstrzymanie dostawy zimnej wody

Pewik Sp. z o.o. informuje, że w dniu 3 października w godz. 8:00-14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody dla następujących ulic na Dąbrowie:
ul. Cynamonowa, ul. Pokrzywowa, ul. Goździkowa, ul. Bazyliowa, ul. Łanowa

Przerwa ma związek z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szkoła Otwarta na Dąbrowie

Program „Szkoła Otwarta” realizowany jest w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni od lutego 2000r. Celem programu jest stworzenie dla mieszkańców dzielnicy interesującej oferty spędzania wolnego czasu. Staramy się, aby uczestnicy w każdym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach mogli znaleźć tu coś dla siebie.

 

Przedstawiamy Państwu naszą tegoroczną ofertę. Będzie ona ulegała zmianom zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

Zapisy na zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła Otwarta” rozpoczynają się 02.09 2019 r.

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.

 1. J. angielski dla początkujących (dorośli) – 7 zł. za godz., Bożena Kołodziej – Marcinkowska, tel. 508-382-878
 2. J. angielski dla średnio zaawansowanych (dorośli) – 7 zł. za godz., Bożena Kołodziej – Marcinkowska, tel. 508-382-878
 3. J. angielski dla zaawansowanych (dorośli) – 7 zł. za godz., Bożena Kołodziej – Marcinkowska, tel. 508-382-878
 4. Gimnastyka dla pań – 7 zł za godz., Joanna Balicka, tel. 602-625-593
 5. Pilates 50+ – ćwiczenia rozciągające, relaksujące i wzmacniające mięśnie, 7 zł. za godz., Justyna Kotańska, tel. 662-265-100
 6. Siatkówka (dorośli) – bezpłatne, Mirosława Piotrzkowska, tel. 504-542-995
 7. Zdrowy kręgosłup – profilaktyka schorzeń kręgosłupa – 7 zł. za godz., Joanna Hincke, tel. 696-440-806
 8. Total Body Condition – ćwiczenia aerobowe – 7 zł. za godz., Joanna Hincke, tel. 696-440-806
 9. ZUMBA dla dorosłych – 9 zł za godz., Diana Smolarz, tel 507-460-122
 10. ZUMBA KIDS – 9 zł. za godz., Diana Smolarz, tel 507-460-122
 11. Aerobik z elementami Zumby – 7 zł. za godz., Joanna Hincke, tel. 696-440-806
 12. Orientacja sportowa  – dzieci i młodzież od 8 do 18 lat – bezpłatne, Agata Porzycz, tel. 502-283-461
 13. Unihokej dla dziewcząt 15+ – bezpłatne, Paweł Ludwichowski, tel. 604-797-786
 14. Piłka nożna (dorośli) – 7 zł. za godz., Sebastian Czajka, tel. 502-078-709

W sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem „Szkoły Otwartej” prosimy kontaktować się z koordynatorem programu Renata Wybierała

tel. (58) 629-00-37 w. 16 email: szkola@zsp3gdynia.pl

 

VII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 30 września 2019 godz. 17.00 w siedzibie Rady ul. Wiczlińska 33 (budynek ZWE nr 1) odbędzie się VII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

1. Powitanie i otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu FinansowegoRady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Gdynio sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji remontu ul. Kolendrowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa oświetlenia części ul. Łanowej

2. „Budowa oświetlenia części ul. Kolonia”

3. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej”

4. „Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej” .

10. Informacje Komisji Infrastruktury o bieżącym pracach dotyczącychrekomendacji Komisji odnośnie zadań remontowo inwestycyjnych

11. sprawozdanie z przebiegu „Biegów dla Dzieci i Młodzieży” na LeśnejPolanie 15.09.2019 r.

12. Bieżące informacje.

13. Wolne wnioski.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.

15. Zakończenie sesji.

VI SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 19:00 w siedzibie Rady ul. Wiczlińska 33 (budynek ZWE nr 1) odbędzie się VI SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa

1. Powitanie i otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu FinansowegoRady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.

7. Bieżące informacje.

8. Wolne wnioski.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.

10. Zakończenie sesji.

15 września 2019 Bieg dla dzieci z cyklu PUCHAR GDYNI

Serdecznie zapraszamy najmłodszych do wzięcia udziału w biegu organizowanym w ramach cyklu Puchar Gdyni.

START 15 września 2019 r. o godz. 10:00 na Leśnej Polanie.

Link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/3561.html

Kategorie wiekowe:
ok. 100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
ok. 100 m – Bieg MARYNARZA – do 4 lat (rocznik 2015)
ok. 300 m – Bieg STARSZEGO MARYNARZA – 5 lat (rocznik 2014)
ok. 500 m – Bieg MATA – 6 lat (rocznik 2013)
ok. 500 m – Bieg BOSMANA – 7 lat (rocznik 2012)
ok. 500 m – Bieg CHORĄŻEGO – 8 lat (rocznik 2011)
ok. 500 m – Bieg PORUCZNIKA – 9 lat (rocznik 2010)
ok. 1000 m – Bieg KAPITANA – 10 lat (rocznik 2009)

ok. 1000 m – Bieg KOMANDORA – 11 lat (rocznik 2008)
ok. 1000 m – Bieg KONTRADMIRAŁA – 12-13 lat (rocznik 2007-2006)
ok. 1000 m – Bieg ADMIRAŁA – 14-18 lat (rocznik 2005-2001

Morski klimat, sporo zabawy, rywalizacja z równieśnikami, losowanie nagród i medale dla wszystkich!

Treningi Nordic Walking

Po wakacyjnej przerwie do kalendarza wracają treningi Nordic Walking.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września (poniedziałek) o godzinie 18:00.

STAŁY TERMINARZ TRENINGÓW

Poniedziałek i Czwartek godz. 18:00, start przy Skateparku na terenie ZSP nr 3.