Jaka długość kadencji?

Prezydent miasta ogłosił konsultacje dotyczące długości kadencji Rad Dzielnic. Mieszkańcy mogą opowiedzieć się, czy są za kadencjami 4-letnimi (tak jak obecnie), czy za wydłużeniem kadencji do 5 lat, aby były nadal równe z kadencjami rady miasta, która od przyszłej kadencji będzie wydłużona.

 • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały po 4 lata? – odpowiadamy: nie
 • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały taką samą długość jak kadencje Rady Miasta – odpowiadamy: tak

Ankietę można wypełnić do 19 sierpnia – ANKIETA

Będą zmiany po konsultacjach

To już pewne – na Dąbrowie przybędzie ulic z ruchem jednokierunkowym. Taką decyzję podjął Prezydent Miasta Gdyni po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców na temat organizacji ruchu.

Konsultacje w tej sprawie trwały ponad dwa tygodnie – od 25 maja do 11 czerwca 2018 r. W tym okresie zorganizowaliśmy dwa spotkania oraz zbieraliśmy formularze z uwagami. Wypełniło je ponad 240 osób, przede wszystkim mieszkających na Dąbrowie.

- W wnioskiem o dokonanie takich zmian zwrócili się do nas mieszkańcy. Część osób chciała aby ulice były jednokierunko0we na całej długości, niektóre osoby wskazywały tylko odcinki, nie było też zgody w kwestii kierunku w którą stronę miałby się odbywać ruch. Nie chcieliśmy sami podejmować takich decyzji na sesji, a zapytać o zdanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców w formie konsultacji społecznych – mówi Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Zmiany zostaną wprowadzone w tych miejscach, gdzie mieszkańcy je poparli wskazując ich zasadność w formularzach – dodaje.

Zebrane głosy analizowaliśmy pod dwoma kątami. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się po konsultowanych ulicach. Po drugie, pragnęliśmy poznać opinie mieszkańców na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Tego typu pomysły zgłaszano wcześniej radnym dzielnicowym. Radni nie chcieli jednak podejmować decyzji bez poznania zdania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Wyniki ankiety pokazały, co na ten temat myśleli uczestnicy konsultacji. Po analizie głosów, Prezydent Miasta Gdyni postanowił wprowadzić jeden kierunek ruchu na kilku fragmentach ulic. Zostały one zaznaczone zielonym kolorem na poniższej mapie:

Do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce, od którego zacznie obowiązywać jeden kierunek na Sojowej. Część mieszkańców chciała wprowadzić zmianę dopiero od skrzyżowania z ulicą wewnętrzną. Ostateczna decyzja zapadnie w trakcie przygotowywania nowego projektu organizacji ruchu.

Po jego przygotowaniu poznamy również inne zmiany dotyczące organizacji ruchu. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali również sporo innych pomysłów. Dotyczyły one m.in. parkowania, bezpieczeństwa czy kontraruchu rowerowego.

Pomysły te będą jeszcze analizowane. Część z nich może zostać wprowadzana razem ze zmianą kierunków ruchu.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj raport z konsultacji.

Konsultacje przeprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni oraz Radą Dzielnicy Dąbrowa.

Stwórz ogród deszczowy na Dąbrowie

Gdynia zachęca do tworzenia na terenie miasta ogrodów deszczowych.  Każdy kto chce to uczynić może dostać dofinansowanie, nawet do 10 tys. zł. To doskonały sposób na wykorzystanie deszczówki.

Miasto się rozbudowuje, powstają nowe budynki, drogi, chodniki. Coraz mniej wody wsiąka w ziemię, a więcej musi być odprowadzane systemami kanalizacji deszczowej. Powoduje to, że nieustannie trzeba inwestować w kolejne kilometry rur. Odpowiedzią na to wyzwanie jest idea ogrodów deszczowych. To miejsca, które będą wodę zagospodarowywać na miejscu. Część wody zostanie spożytkowana przez rośliny, a część wyparuje i trafi z powrotem do atmosfery – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Przykładowe instalacje powstały już przy Gdynia InfoBox oraz na poddanym rewitalizacji osiedlu Meksyk. Kolejne powstaną przy budynku komunalnym, który gmina będzie budowała przy ulicy Dickmana oraz przy ulicy Nowodworcowej, której kompleksowa przebudowa jest przygotowywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Miasto chce zachęcić mieszkańców do tworzenia takich miejsc również na swoim terenie. Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz przedsiębiorcy.

- Dotację mogą dostać dąbrowskie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, przedsiębiorcy, czy właściciele domów jednorodzinych wolnostojących, bliźniaków czy w szeregu. Dzięki nim będziemy woda zostanie u nas na dzielnicy, tutaj posłuży roślinności i nie spowoduje zapchania rur kanalizacyjnych co zmniejszy niebezpieczeństwo podtopień w sytuacji gwałtownych burz - zachęca Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Ogrody deszczowe są alternatywnym w stosunku do sieci kanalizacyjnej sposobem zagospodarowania wód deszczowych na nieruchomości oraz naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach oczyszczając wodę. Budowa ogrodów deszczowych, które są idealnym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, wspomaga również zachowanie bioróżnorodności w mieście. Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają walor dekoracyjny i edukacyjny: zwiększają atrakcyjność przydomowych ogrodów, a przez swoje funkcje – zaangażowanie właścicieli nieruchomości w ochronę środowiska.

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości odpowiadającej sumie 60% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu o tytule prawnym do nieruchomości, zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenia na budowę, o ile jest ono wymagane, rachunki i faktury potwierdzające koszty wykonania ogrodu deszczowego oraz projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją oraz wykonany ogród deszczowy. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat.

Uchwała w sprawie dotacji została podjęta przez Radę Miasta Gdyni na XLIV sesji, 27 czerwca 2018 roku. Przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tego dnia na naszej stronie pojawią się formularze z wnioskami o udzielenie dotacji.

Dla osób poszukujących inspiracji lub wiedzy na temat ogrodów na naszej stronie powstała specjalna zakładka: www.gdynia.pl/ogroddeszczowy

Kino Letnie na Dąbrowie

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim i konkursie Przyjazna Dzielnica – 2018

Budżet Obywatelski 2018 – Dąbrowa

(frekwencja: 12,00%)

 1. Instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych: przy Wiczlińskiej (skrzyżowanie z Miętową) oraz Rdestowej – przy skrzyżowania z Lukrecjową i przy skrzyżowaniu z Sojową 98 000 zł; 2922pkt.
 2. Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 (ul. Nagietkowa 73) oraz minimiasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33) 60 000 zł; 2865pkt.
 3. Budowa parkour park przy Szkole Podstawowej nr 47; 66 000 zł; 2317pkt.
 4. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej; 38 700 zł; 1932pkt.
 5. Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej; 65 000 zł; 1869pkt.

Konkurs Przyjazna Dzielnica 2018 – Dąbrowa

(frekwencja: 11,20%)

 1. Kino letnie na Dąbrowie; 2075pkt.
 2. Bezpłatne Szkolenia dla Mieszkańców Dąbrowy – samoobrona, pierwsza pomoc; 984pkt.
 3. Robotyka na Dąbrowie, 699pkt
 4. Trening nordic-walking na Dąbrowie, 574pkt.
 5. Festyn integracyjny Poznaj swojego sąsiada cz. VI, 552pkt.

Mieszkańcy Dąbrowy wybrali rekordowe 10 projektów!!!

Pełne wyniki:

Wyniki Budżet Obywatelski 2018

Wyniki Przyjazna Dzielnica 2018

 

Odpaliliśmy wakacje na Dąbrowie

Festyn na Leśnej Polanie – zaproszenie

I Turniej Siatkówki Plażowej na Dąbrowie

Zapraszamy wszystkich chętnych do grania w siatkówkę plażową na nowym boisku przy Szkole Podstawowej nr 47. Jest to realizacja z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Załóż drużynę lub przyjdź i dołącz do istniejącej.

Rejestracja drużyn: turniejdabrowa@wp.pl lub na miejscu
Gdzie: Boisko do siatkówki plażowej na terenach sportowych SP47 (ul. Nagietkowa 73)
Kto: osoby powyżej 18 roku życia bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

Ograniczenia:
Maksymalnie 16 drużyn dwuosobowych. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby biorące udział w Amatorskiej Lidze Siatkarskiej Gdynia Dąbrowa.

DRUŻYNY DWUOSOBOWE

Kontakt: turniejdabrowa@wp.pl

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zapraszamy

Koordynatorzy:
- Wojciech Wasilewski, Adrian Graczyk

Festyn na Leśnej Polanie

Biegi Przedszkolaka na Dąbrowie