INWESTYCJE I REMONTY na Dąbrowie – konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy Dąbrowa na latac 2019-2020
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023
Ze względu na trwający stan epidemii zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 22 października 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy.
Ankieta-Dąbrowa – kliknij w link i pobierz
Ankieta jest dostępna również do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz znajduje się na dole strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
*****************
Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:
1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.
2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.
3. „Skwer” i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele – uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia.
4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.
5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa- nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.
6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.
7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.
8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni.
9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.
10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.
11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

Zamknięcie zjazdu z obwodnicy w stronę Dąbrowy 2.09-8.09.2020

GDDKiA informuje, że w związku z budową drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej na węźle Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta zostanie zamknięta dla ruchu łącznica dla poruszających się w relacji ze Szczecina (Gdyni Chyloni) i zjeżdżających na ul. Chwaszczyńską.

‼️Zamknięcie potrwa od godz. 23:00 w dniu 02.09.2020 r. (środa) do 08.09.2020 r.‼️

Zmiana w organizacji ruchu jest spowodowana koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz demontażu istniejącej magistrali ciepłowniczej.

Więcej informacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38938/Zamknieta-lacznica-na-wezle-Gdynia-Wielki-Kack-na-S6-Obwodnicy-Trojmiasta?fbclid=IwAR1LiFzwx9PFkGljLSiAbiiYuMBeywWzQGg5Ri6Cyantx2OWSL91w-0UUzk

 

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA 31.08 – 06.09

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA

W terminie 31.08 – 06.09 nastąpi zapowiedziana przerwa w dostawie ciepła w następujących dzielnicach Gdyni:

Dąbrowa
Wielki Kac
Mały Kack
Witomino
Karwiny

Prace związane są z realizacją inwestycji budowa drogi ekspresowej S6 Gdańsk – Słupsk. Realizowane będzie przełączenie sieci na właściwy odcinek sieci ciepłowniczej.

Dołożone zostaną wszelkie starania, aby prace ukończyć w jak najszybszym terminie.

 

Kino po Sąsiedzku na Dąbrowie

Zapraszamy Państwa na Kino po sąsiedzku na Dąbrowie.

Projekt realizowany jest ze środkó Budżetu Obywatelskiego.

Projekcje filmow będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.

Z A P R A S Z A M Y

 

Budżet Obywatelski 2020 – do 22 czerwca można oddać głos!

Do 22 czerwca trwa głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddać za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl.

Każdy z głosujących po przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię matki
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszka
* wskazuje maksymalnie trzy projekty miejskie, a po wybraniu dzielnicy – maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże i maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda gdynianka i każdy gdynianin bez wyjątku – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Głosować mogą również dzieci.

Wystarczy fakt zamieszkania w Gdyni. Jednakże osoby, które nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać specjalne oświadczenie.
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) – z wyjątkiem 12 i 17 czerwca.
Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl – zakładka https://bo.gdynia.pl/Do_pobrania.html lub otrzymać w UL.

 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE:
Zrealizowane zostaną:
* te z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osób
Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od kwoty ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny.

PROJEKTY MIEJSKIE
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.

XIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa – 22 czerwca 2020 r.

XIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa w budynku ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33

Sesja przeprowadzona będzie w reżimie sanitarnym, BEZ UDZIAŁU miszkańców.

Jeśli mają Państwo zgłoszenia lub swoje uwagi zachęcamy do przesłania maila z opisem sytuacji  na adres Rady Dzielnicy rada.dabrowa@gdynia.pl, lub kontakt poprzez oficjalny profil Rady Dzielnicy na portalu facebook https://www.facebook.com/DabrowaRada/

 

 

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody 15-21 czerwca 2020

Życzenia Wielkanocne

PILNE – decyzje Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie koronawirusa

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.

Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe; edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.

Odwołane zostają:

- sesje wszystkich Rad Dzielnic;
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic;
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami;
- wszystkie warsztaty, wydarzenia kulturalne, edukacyjne i zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i działań statutowych Rad Dzielnic na terenie miasta Gdyni.

Od jutra nie działają także żłobki.

Od dziś do odwołania zamknięte pozostaną:
Teatr Muzyczny i Teatr Miejski;
Gdyńskie Centrum Filmowe;
Muzeum Miasta Gdyni;
Muzeum Emigracji;
Konsulat Kultury;
wszystkie biblioteki miejskie;
wszystkie baseny miejskie;
Centrum Nauki Experyment;
Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym;
Infobox;
Gdynia Arena;
Stadion Miejski i Narodowy Stadion Rugby;
wszystkie Przystanie;
Klub Abstynenta Krokus;
wszystkie świetlice socjoterapeutyczne;
wszystkie placówki wsparcia dziennego SPOT;
Wymiennikownia;
Lodowisko miejskie;
Urban Cafe w UrbanLab.

Odwołane do końca marca są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta, np. w PPNT. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.

Odwołane są wszystkie zajęcia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, w tym zajęcia z hipoterapii.

W autobusach komunikacji miejskiej do odwołania kierowcy nie będą sprzedawać biletów.

Prezydent zwraca się także z apelem do jednostek, którymi nie zarządza tj. Muzeum Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Akwarium Gdyńskiego oraz Muzeum Motoryzacji i Teatru Gdynia Główna z apelem o zamknięcie placówek. Apel tej samej treści adresowany jest do podmiotów prywatnych prowadzących kina, kluby i dyskoteki.

Pełen komunikat:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/decyzja-prezydenta-gdyni-ws-zagrozenia-koronawirusem,548306?fbclid=IwAR2s6hgcE3-fF8P2JkjhH5h-4p9hQdffKwpPJgwtT_Kukt14_k0Bi-arNt4

 

XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 18:00 w świetlicy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 odbędzie się XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Porządek obrad sesji nr XII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020:
- zmiana przeznaczenia środków finansowych przewidzianych na „Elektroniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1” na „Prace remontowe w ZWE nr 1”
- zmiana – „Organizacja kina letniego w SZP nr 3 – Wydział Edukacji na – „Organizacja kina letniego w ZSP nr 3 – Wydział Kultury.
7. Plany wydarzeń sportowych w 2020 r. – przedstawi przedstawiciel Komisji Sportu.
8. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania przy ul. Sojowej 18 – Komisja Infrastruktury.
9. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia kontrruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulic Paprykowej i Szafranowej.
10. Bieżące informacje
11. Wolne wnioski
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji
13. Zakończenie sesji.

Sesje Rady Dzielnicy Dąbrowa mają charaktery otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. Zachęcamy serdecznie Państwa do obecności i zgłaszania problemów, z którymi spotykacie się mieszkając na Dąbrowie.