Konsultacje społeczne – budżet inwestycyjno-remontowy

Rada dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą sie dnia 22 lutego 2018 r.godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73.

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 9 kwietnia 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok (Wigilia dla mieszkańców)
7. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udogodnień dla pieszych przy budowie tzw. Trasy Kaszubskiej
8. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utworzenia tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Rdestowa/Chwaszczyńska.
9. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. utworzenia miejsc postojowych typu Park&Go przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
10. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. wprowadzenia pomocy dla osób niewidomych w gdyńskiej komunikacji miejskiej.
11. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowej R
12. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowej X
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
14. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne

16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Zamelduj się w Gdyni, zamelduj się na Dąbrowie

Stań się częścią naszego miasta!
Zamelduj się #wGdyni i odbierz Pakiet Powitalny!

Z dniem 01 stycznia 2018 weszła w życie zmiana ustawy o ewidencji ludności, która uchyla przepis o zniesieniu obowiązku meldunkowego – oznacza to, że obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje.

Aby się zameldować – wystarczy wypełnić druk „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym fakt zamieszkiwania potwierdzi swoim podpisem właściciel/współwłaściciel lokalu (jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu – składasz swój podpis). Druk wraz z dokumentem własności oraz dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) należy przedłożyć w Urzędzie Miasta (pokój 60, półpiętro – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w soboty w godz.: 8:00 – 14:00).
jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem lokalu i chcesz się zameldować – wystawczy numer księgi wieczystej;
nie trzeba wcześniej wymeldowywać się poprzedniego miejsca zamieszkania – wszystko załatwi jeden druk;
jeżeli obowiązki zawodowe stanowią przeszkodę w zgłoszeniu się w urzędzie – zameldowania może dokonać wyznaczony pełnomocnik (wystarczy odręczne pełnomocnictwo).

więcej…

Dlaczego warto się meldować w mieście, w którym mieszkamy?

Zameldowani mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w Gdyni. To oni wybierają władze miasta, aktywnie uczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących jego dalszego rozwoju, głosują w Budżecie Obywatelskim i wpływają na życie swojego najbliższego otoczenia. Z drugiej strony meldunki, a więc informacja o dokładnej liczbie mieszkańców umożliwia władzom Gdyni prognozowanie potrzeb miasta z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic. Dzięki posiadanej na podstawie liczby meldunków wiedzy przewidywane są m.in. potrzeby dotyczące transportu publicznego czy tworzenia nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Wysokość budżetów Rad Dzielnic zależy od liczby mieszkańców w niej zameldowanych. Meldując się w dzielnicy w której mieszkasz wpływasz na zwiększenie zakresu przeprowadzanych w niej inwestycji i powstawanie realizacji na które Twoi sąsiedzi często czekają latami. Dajesz też możliwość zorganizowania kolejnych wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców: festynów rodzinnych, wydarzeń sportowych, szkoleń i warsztatów.

ZAMELDUJ SIĘ W GDYNI, ODBIERZ PAKIET POWITALNY


 

XXXV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 5 marca 2018 r.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 5 marca 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Przyjęcie zadań inwestycyjno-remontowych w ramach budżetu 2015-2018 – uchwała
7. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok (Wigilia dla mieszkańców)
8. Dyskusja w/s propozycji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rdestowa – Wiczlińska – pismo do ZDiZ Gdynia – podjęcie uchwały
9. Wniosek o objęcie ul.Kolonia programem utwardzenia dróg płytami typu yumb.
10. Dyskusja ws. remontu biura Rady Dzielnicy i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych
11. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
12. Relacja z wydarzenia
– Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Gdyni
– Dzień z grami planszowymi
13. Budżet Obywatelski 2018 – omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
14. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne
16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Zapraszamy na konsultacje

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą się dnia 22 lutego 2018 r.godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73. Podziel się z nami swoimi pomysłami!

Zobacz: Dzielnice konsultują swoje wydatki

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2018 r.

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa dnia 5 lutego 2018 r.
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 5 lutego 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
5. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
6. Dyskusja w/s propozycji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rdestowa – Wiczlińska – pismo do ZDiZ Gdynia – podjęcie uchwały
7. Relacja z wydarzenia – Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Gdyni
8. Informacja o sprzęcie możliwym do zakupu dla Szkoły jako wyposażenie do obsługi uroczystości Wigilijnych organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa
9. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa – 22 lutego g.18:00 ZSP3, ul. Nagietkowa 73
10. Budżet Obywatelski 2018 – omówienie aktualnej edycji, spotkania z mieszkańcami
11. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
12. Bieżące Informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie sesji.

 

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 8 stycznia 2018 r.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 8 stycznia 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

 1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
 5. Uchwała w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych Rady Dzielnicy Dąbrowa na 2018 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok
 7. Wniosek o remont biura i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych
 8. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa
 9. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu w rejonie ulic Paprykowa, Szafranowa, Sojowa.
 10. Relacja z wydarzenia – Wigilia dla mieszkańców
 11. Wniosek o wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Wiczlińskiej – dyskusja.
 12. Omówienie przygotowań do wydarzenia – Turniej Tenisa Stołowego
 13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku.
 14. Bieżące Informacje
 15. Wolne wnioski
 16. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 17. Zakończenie sesji.

 

Spotkanie wigilijne

XXXII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Kolejna 32 sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się dnia 04.12.2017 r. o godzinie 18 00 w świetlicy ZWE nr 1.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 4 grudnia 2017 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

5. Projekt K.O.Z.A – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery.
6. Przygotowanie do wydarzenia – Wigilia dla mieszkańców
7. Przygotowanie do wydarzenia – Robotyka na Dąbrowie
8. Relacja z wydarzenia – Biegi Młodzieżowe
9. Relacja z prac inwestycyjno – remontowych przeprowadzanych na dzielnicy
10. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców na Dąbrowie
12. Bieżące Informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie sesji.

 

 

Nadchodzi zima – w bibliotece

Zapraszamy na spotkanie literackie do dąbrowskiej biblioteki publicznej